corrupted là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa với mái ấm đề
 • tính từ

  bị hối lộ, bị mua sắm chuộc, ăn ăn năn lộ

  Bạn đang xem: corrupted là gì

 • đồi bại, thối nhừ, mục nát

 • bị sửa thay đổi lại; sai trái chuồn (bài văn, ngôn từ...)

 • bẩn (không khí...)

 • động từ

  mua chuộc, hối lộ, ăn năn lộ

 • làm hư đốn hư đốn, thực hiện ụ bại

 • làm hư đốn, thực hiện thối

  Xem thêm: sự chăm chỉ tiếng anh là gì

 • sửa thay đổi sai trái chuồn (bài văn, ngôn từ...)

 • hư hư đốn, thối nhừ, ụ bại

  Cụm từ/thành ngữ

  corrupt practices

  cách mua sắm chuộc hối lộ (đặc biệt là vô cuộc bầu cử)

  Xem thêm: essentials là gì

  Từ ngay gần giống

  corruption incorrupt incorruptible incorruptibleness uncorrupted


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản