counterclockwise là gì

First, "clockwise" means the direction hands move around a clock - so sánh "counterclockwise" refers lớn something moving in the opposite direction!

Bạn đang xem: counterclockwise là gì

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối trở nên thạo
  • Tiếng Indonesia

a direction opposite lớn that in which the hands of a clock rotate as viewed from in front.

Xem thêm: collegiality là gì

@peri_sunrise@GalaxyAmi can u please show mạ a. example sentence with both

You're welcome!

"She walked clockwise around the perimeter of the building, while her friend walked counterclockwise at the same time"

Xem thêm: frill là gì

thanks

No problem!~

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ! Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cấp tài năng ngôn từ của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!Với HiNative, bạn cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tớ free ✍️✨. Đăng ký