counterweight là gì

Công cụ cá nhân
 • /´kauntə¸weit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đối trọng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cân vì như thế đối trọng

  Ô tô

  đối trọng (trục khuỷu)
  trọng lượng cân nặng bằng

  Kỹ thuật cộng đồng

  đặt đối trọng
  đối trọng
  counterweight boom
  cần trục đối trọng
  counterweight cable
  cáp đối trọng
  counterweight cantilever
  côngxon đối trọng
  counterweight jib
  cần trục đối trọng
  counterweight line
  dây cáp đem đối trọng
  counterweight traveler
  cầu lăn chiêng đem đối trọng
  Potman counterweight
  đối trọng Potman
  sash counterweight
  đối trọng cửa nhà treo
  switch lever counterweight
  đối trọng tay bẻ ghi
  switch lever with counterweight
  tay bẻ ghi đem đối trọng
  làm cân nặng nhau

  Kinh tế

  quả đối trọng

  Địa chất

  Bạn đang xem: counterweight là gì

  đối trọng

  Xem thêm: thump là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ