crap là gì

Ý nghĩa của crap vô giờ đồng hồ Anh

crap noun (SOLID WASTE)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

crap noun (BAD QUALITY)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể dò la những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

crap noun (GAME)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể dò la những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Bạn đang xem: crap là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Cụm động từ

(Định nghĩa của crap kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

B1

Bản dịch của crap

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

固體廢物, 排泄物,糞便,屎, 排泄…

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

固体废物, 排泄物,粪便,屎, 排泄…

vô giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

merda, cocô, porcaria…

trong những ngữ điệu khác

vô giờ đồng hồ Nhật

vô giờ đồng hồ Ba Lan

Xem thêm: have a reputation for là gì

vô giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ đồng hồ Catalan

vô giờ đồng hồ Ả Rập

vô giờ đồng hồ Hàn Quốc

vô giờ đồng hồ Ý

vô giờ đồng hồ Nga

くだらないこと(口汚い言い方), ひどい, 質の悪い…

kötü/çirkin/ağıza alınmayacak söz/konuşma, kötü/çirkin/ağıza alınmayacak, saçma…

Xem thêm: businesses là gì

bestieses, de merda, merdós…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận