curing là gì

/Phiên âm này đang được hóng các bạn trả thiện/

Hóa học tập & vật liệu

Nghĩa thường xuyên ngành

đóng rắn (xi măng)

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

sự bảo trì (bêtông)
winter curing of concrete
sự bảo trì bêtông trong dịp đông
sự lưu giữ nhiệt

Điện tử & viễn thông

Nghĩa thường xuyên ngành

sự chế hóa

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

bảo chăm sóc bê tông

Giải quí EN: A process that provides for the optimal solidification of concrete, in which the concrete is kept damp for a period extending from one week up lớn one month.

Giải quí VN: Một tiến độ tạo nên chừng cứng tối nhiều mang lại bê tông, vô tiến độ này, bê tông được sản xuất độ ẩm vô một thời hạn từ 1 tuần cho tới 1 mon.

Bạn đang xem: curing là gì

concrete curing
sự bảo trì bê tông
concrete curing compound
hợp hóa học bảo trì bê tông
concrete curing product
chất bảo trì bê tông
curing agent
chất bảo trì (bê tông)
curing agent
chất bảo trì bê tông
curing chamber
buồng bảo trì bê tông
curing kiln
lò bảo trì bê tông
curing membrane
màng bảo trì (bê tông)
curing membrane
màng bảo trì bê tông
curing room
buồng bảo trì bê tông
plastic film curing
sự bảo trì (bê tông) bởi vì màng dẻo
saturated steam curing
sự bảo trì (bê tông) vô tương đối nước bão hòa
single stage curing
sự bảo trì (bê tông) một giai đoạn
standard curing procedure
thực tiễn biệt bảo trì bê tông
standard method of curing
phương pháp chi tiêu chuẩn chỉnh bảo trì (bê tông)
tropical curing
sự bảo trì (bê tông) ở sức nóng chừng cao
warm water curing
sự bảo trì (bê tông) bởi vì nước nóng
water curing
sự người sử dụng nước bảo trì (bê tông)
water for curing
nước nhằm bảo trì (bê tông)
sự bảo dưỡng
accelerated curing of concrete
sự bảo trì nhanh chóng bê tông
cold curing
sự bảo trì mát
concrete curing
sự bảo trì bê tông
curing of concrete
sự bảo trì bêtông
initial curing
sự bảo trì ban đầu
moist curing
sự bảo trì tưới nước
plastic film curing
sự bảo trì (bê tông) bởi vì màng dẻo
preliminary curing
sự bảo trì sơ bộ
rapid curing
sự bảo trì nhanh
saturated steam curing
sự bảo trì (bê tông) vô tương đối nước bão hòa
single stage curing
sự bảo trì (bê tông) một giai đoạn
tropical curing
sự bảo trì (bê tông) ở sức nóng chừng cao
warm water curing
sự bảo trì (bê tông) bởi vì nước nóng
winter curing of concrete
sự bảo trì bêtông trong dịp đông
sự chăm sóc hộ
sự gia công nhiệt
sự hóa rắn
sự hong khô
curing (paint)
sự hong thô (sơn)
sự links ngang
sự lưu hóa
sự sấy khô
sự xử lý

Nguồn không giống

  • curing : Corporateinformation

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

sự đóng góp vỏ hộp bảo quản
sự thực hiện khô
sự tẩy trắng
sự ướp muối
barrel curing
sự ướp muối hạt vô thùng
box curing
sự ướp muối hạt vô hộp
casing curing
sự ướp muối hạt vô bao
domestic curing
sự ướp mưối mang lại mái ấm gia đình bên trên chỗ
domestic curing
sự ướp muối hạt gia đình
dry curing
sự ướp muối hạt khô
dry curing process
sự ướp muối hạt khô
emulsion curing
sự ướp muối hạt tình trạng nhũ tương
export curing
sự ướp muối hạt mặt hàng xuất khẩu
hot pickle curing
sụ ướp muối hạt nóng
mixed curing
sụ ướp muối hạt trộn đều
mixer curing
sụ ướp muối hạt vô tranh bị khuấy trộn
pickle curing
sự ướp muối hạt ớt
quick curing
sự ướp muối hạt nhanh
rapid curing
sự ướp muối hạt nhanh
schedule curing
sự ướp muối hạt theo đuổi cơ chế tiếp tục toan trước
syrup curing
sự ướp muối hạt với dịch đường
tank curing
sự ướp muối hạt vô thùng
tank curing
sự ướp muối hạt ướt
vacuum curing
sự ướp muối hạt vô chân không
vat curing
sự ướp muối hạt vô thùng
vat curing
sự ướp muối hạt ướt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Xem thêm: turned off là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ