cut down là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: cut down là gì


Cụm động kể từ Cut down sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Cut down

Ý nghĩa của Cut down là:

 • Giảm bớt, sút giảm (chi xài, ...)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut down:

 
- I'm trying vĩ đại CUT DOWN the amount of coffee I drink during the day.
Tôi đang được nỗ lực giảm sút lượng coffe tôi nốc từng ngày.

Nghĩa kể từ Cut down

Ý nghĩa của Cut down là:

 • Giết ai

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut down:

 
- A lot of soldiers were CUT DOWN by grenade as they stormed the
airport.
Nhiều quân lính đã biết thành làm thịt vày lựu đạn Lúc bọn họ xông nhập trường bay.

Nghĩa kể từ Cut down

Ý nghĩa của Cut down là:

 • Chặt, đốn (cây); gặt (lúa, ...)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut down:

 
- The logger CUT the tree DOWN.
Người tiều phu chặt cây.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Cut down bên trên, động kể từ Cut còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Cut across

 • Cụm động kể từ Cut back

 • Cụm động kể từ Cut back on

 • Cụm động kể từ Cut down

 • Cụm động kể từ Cut down on

 • Cụm động kể từ Cut in

  Xem thêm: cerebellum là gì

 • Cụm động kể từ Cut it out

 • Cụm động kể từ Cut off

 • Cụm động kể từ Cut out

 • Cụm động kể từ Cut through

 • Cụm động kể từ Cut up


Trang trước

Trang sau  

c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: recipient là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất