dealing là gì

/'di:liɳ/

Thông dụng

Danh từ

Sự phân tách, sự phân phát
Sự buôn bán; ( số nhiều) sự gia dịch buôn bán
dealing in rice
sự kinh doanh gạo
Thái chừng xử thế, cơ hội xử thế, cơ hội ứng xử, cơ hội cư xử
plain dealing
sự trung thực, sự trực tiếp thắn
( số nhiều) mối quan hệ, sự giao phó thiệp
to have dealings with somebody
có mối quan hệ với ai; tiếp xúc với ai
( số nhiều) sự thông đồng; việc thực hiện ám muội
to have dealings with the enemy
thông đồng với quân địch

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

buôn bán
phân phát
sự chia

Kinh tế

giao dịch
arm's-length dealing
giao dịch bình thường
clandestine dealing
giao dịch chợ đen
course of dealing
phương thức thanh toán thông thường
dealing for cash
giao dịch chi phí mặt
dealing for the account
giao dịch ghi sổ
dealing in futures
giao dịch sản phẩm & hàng hóa kỳ hạn
dealing in securities
giao dịch triệu chứng khoán
dealing room
phòng giao phó dịch
dealing slip
phiếu ghi giao phó dịch
dealing unit
đơn vị giao phó dịch
direct dealing
giao dịch trực tiếp
exclusive dealing contract
hợp đồng thanh toán với tính biệt lập
kerb dealing
buôn chào bán ngoài sở giao phó dịch
kerb dealing
giao dịch hậu trường
margin dealing
giao dịch biên
option dealing
giao dịch quyền tìm mua (cổ phiếu)
ring dealing
việc giao thương mua bán vòng nhập (của Sở thanh toán sản phẩm hóa)
screen-based automated dealing
sự thanh toán tự động hóa hóa bên trên mùng ảnh
share dealing
giao dịch CP bên trên thị ngôi trường xám
swap dealing
giao dịch mua về để chào bán, chào bán nhằm mua sắm và chọn lựa hóa kỳ hạn
swap dealing
giao dịch trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa kỳ hạn
underhand dealing
giao dịch dấm dúi, túng mật

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: dealing là gì

Xem thêm: tooth là gì

NHÀ TÀI TRỢ