delivered là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈlɪ.vɜː/
Hoa Kỳ[dɪ.ˈlɪ.vɜː]

Ngoại động từ[sửa]

deliver ngoại động từ /dɪ.ˈlɪ.vɜː/

 1. (+ from) Cứu, cứu giúp ngoài, giải bay.
 2. Phân trị (thư), phân phối, giao phó (hàng).
 3. Đọc, tuyên bố, giãi bày, phân trần.
  to deliver a speech — phát âm một bài xích thao diễn văn
  to deliver oneself of an opinion — giãi bày ý kiến
  to deliver a judgement — tuyên án
 4. Giáng, ném, phóng, phun ra; cởi (cuộc tấn công).
  to deliver an assault on the enemy — cởi cuộc tiến công quân địch
 5. Có hiệu suất là (máy nước, máy năng lượng điện... ); hỗ trợ (điện) cho tới (máy... ).
 6. (Kỹ thuật) Dỡ, tháo dỡ... (ở khuôn ra).

Thành ngữ[sửa]

 • to be delivered of:
  1. Sinh đẻ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
   to be delivered of a child — sinh một đứa con
   to be delivered of a poem — rặn rời khỏi được một bài xích thơ
 • to deliver over:
  1. Giao trả, đem giao phó, chuyển nhượng ủy quyền.
   to deliver over an estate to tướng one's son — chuyển nhượng ủy quyền gia tài cho tới con cái trai
 • to deliver up:
  1. Trả lại, giao phó nộp.
   to deliver oneself up — đầu hàng
   to deliver something up to tướng somebody — nộp đồ vật gi cho tới ai
 • to deliver battle: Giao chiến.
 • to deliver the goods: (Nghĩa bóng) Thực hiện tại điều khẳng định.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "deliver". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)