denominator là gì

Công cụ cá nhân
 • /di'nɔmineitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) kiểu số; kiểu thức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mẫu số, kiểu thức
  common denominator
  mẫu cộng đồng, kiểu thức chung
  least common denominator
  mẫu cộng đồng nhỏ nhất
  lowest common denominator
  mẫu cộng đồng nhỏ nhất

  Kỹ thuật cộng đồng

  mẫu số
  mẫu thức
  common denominator
  mẫu thức chung
  least common denominator
  mẫu thức cộng đồng nhỏ nhất
  lowest common denominator
  mẫu thức cộng đồng nhỏ nhất
  reduction of many fractions to tướng a common denominator
  quy đồng kiểu số (mẫu thức)

  Bạn đang xem: denominator là gì

  Xem thêm: line manager là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ