dig up là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈdɪɡ/
Hoa Kỳ[ˈdɪɡ]

Danh từ[sửa]

dig /ˈdɪɡ/

 1. Sự khoan, sự bươi, sự xới, sự cuốc (đất).
 2. Sự thúc; cú thúc giục.
  to give someone a dig in the ribs — thúc giục nhập sườn ai
 3. Sự chỉ trích cay độc.
  a dig at someone — sự chỉ trích ai cay độc
 4. (Khảo cổ học) (thông tục) sự khai thác.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) SV học tập gạo.

Ngoại động từ[sửa]

dig ngoại động kể từ dug /ˈdɪɡ/

Bạn đang xem: dig up là gì

Xem thêm: ebt là gì

 1. Đào bươi, xới, cuốc (đất... ).
  to dig a hole — khoan một chiếc lỗ
  to dig potatoes — bươi khoai
 2. Thúc, ấn sâu sắc, thọc sâu sắc.
  to dig a stick into the sand — ấn sâu sắc cái côn xuống cát
  to dig somebody in the ribs — thúc giục nhập sườn ai
 3. Moi rời khỏi, lần rời khỏi.
  to dig the truth out of somebody — moi thực sự ở ai
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) để ý cho tới.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) nắm rõ.

Nội động từ[sửa]

dig nội động từ /ˈdɪɡ/

 1. Đào bươi, xới, cuốc.
  to dig for gold — khoan lần vàng
 2. (Thường + into), for xói móc, lần tòi, phân tích.
  to dig for information — xói móc tin yêu tức
  to dig into an author — phân tích lần tòi ở một tác giả
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) học tập gạo.

Thành ngữ[sửa]

 • to dig down: Đào (chân tường... ) cho tới sụp đổ xuống.
 • to dig for: Moi móc, lần tòi.
 • to dig from: Đào lên, moi lên.
 • to dig in (into):
  1. Thúc, ấn sâu sắc, thọc (cái thúc giục ngựa, đầu mũi lần... ).
  2. Chôn vùi.
   to dig oneself in — ẩn bản thân (bằng cơ hội khoan hầm ẩn nấp...)
 • to dig out:
  1. Đào rời khỏi, moi rời khỏi, khai quật; lần rời khỏi.
   to dig out a secret — moi rời khỏi được một điều túng thiếu mật
 • to dig up:
  1. Xới (đất); khoan lên, bươi lên (khoai... ).
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) nhận, lĩnh (tiền).
 • to dig a pit for someone: Xem Pit

Tham khảo[sửa]

 • "dig", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)