định hướng tiếng anh là gì

VIETNAMESE

định phía vạc triển

Bạn đang xem: định hướng tiếng anh là gì

development orientation

NOUN

/dɪˈvɛləpmənt ˌɔriɛnˈteɪʃən/

Định phía cải cách và phát triển là sự việc lên plan, phía chuồn lâu lâu năm đáp ứng mang đến nhu yếu cải cách và phát triển của một cá thể tổ chức triển khai.

1.

Tổ chức nhấn mạnh vấn đề kim chỉ nan cải cách và phát triển, hỗ trợ mang đến nhân viên cấp dưới thời cơ học hỏi và chia sẻ và cải cách và phát triển không ngừng nghỉ.

Xem thêm: drop on là gì

The organization emphasizes a development orientation, providing employees with opportunities for continuous learning and growth.

2.

Bạn sở hữu điều khuyên răn này nhằm kim chỉ nan cải cách và phát triển cho những SV ở trên đây không?

You have to lớn any recommend for the development orientation for the students here?

Chúng tớ nằm trong học tập một trong những cụm kể từ vô giờ Anh sở hữu dùng kể từ orientation (định phía, xu hướng) nha!

- career orientation (định phía nghề ngỗng nghiệp): A career orientation session helps shape the direction a person's career. (Buổi kim chỉ nan nghề nghiệp và công việc hùn kim chỉ nan sự nghiệp của một người.)

Xem thêm: active là gì tiếng anh

- development orientation (định phía vạc triển): You have to lớn any recommend for the development orientation for the students here? (Bạn sở hữu điều khuyên răn này nhằm kim chỉ nan cải cách và phát triển cho những SV ở trên đây không?)

- sexual orientation (xu phía tính dục): You should never make fun of someone's sexual orientation. (Bạn chớ khi nào giễu Xu thế dục tình của một người này cơ.)

- personality orientation (xu phía nhân cách): When children shape their personality orientation, they feel more confident about themselves. (Khi con trẻ đánh giá được Xu thế nhân cơ hội, con trẻ cảm nhận thấy mạnh mẽ và tự tin rộng lớn về phiên bản thân mật.)