định kiến tiếng anh là gì

VIETNAMESE

định kiến

Bạn đang xem: định kiến tiếng anh là gì

thành kiến

Định loài kiến là những chủ ý, ý kiến và được hình thành​, trước lúc trí tuệ những dữ khiếu nại đem tương quan hoặc hiểu ra những vấn đề tương quan của một sự khiếu nại ví dụ.

1.

Những điều luật tương quan đến định kiến dân tộc cần phải được áp dụng triệt để.

Laws against racial prejudice must be strictly enforced.

Xem thêm: pseudo là gì

2.

Định kiến là kết quả của sự ngu dốt.

Prejudice is the result of ignorance.

Trong giờ Anh, tất cả chúng ta cần thiết phân biệt thân thích bias (thiên vị) và prejuidice (định kiến):

Xem thêm: apes là gì

- bias (thiên vị) là trở nên loài kiến so với một người hoặc một group bám theo một cơ hội ko vô tư.

- prejudice (định kiến) là chủ ý ko dựa vào lý trí hoặc kinh nghiệm tay nghề thực tiễn.

Ví dụ: I don’t know where the prejudice comes from, but it is definitely a bias. (Tôi ko biết thành kiến cơ tới từ đâu, tuy nhiên chắc hẳn rằng cơ là 1 trong những sự ưu tiên.)