dipping là gì

Công cụ cá nhân
 • /´dipiη/

  Cơ khí & công trình

  sự chúc xuống

  Kỹ thuật công cộng

  ngâm
  high-temperature dipping bath
  thùng dìm nhiệt độ chừng cao
  hot-cold dipping bath
  thùng dìm giá lạnh
  soldering by dipping
  sự hàn ngầm nhập thùng
  độ nghiêng
  nhúng
  acid dipping
  sự nhúng axit
  dipping (icecan)
  sự nhúng chìm
  dipping method
  phương pháp nhúng
  dipping microscope
  kính hiển vi nhúng
  dipping process
  quá trình (sơn) nhúng
  dipping solution
  dung dịch nhúng
  dipping varnish
  vécni loại nhúng
  dipping varnish
  vécni nhúng
  hot-dipping
  sự nhúng nóng
  sự cắm
  sự ngâm
  sự nhúng
  acid dipping
  sự nhúng axit
  dipping (icecan)
  sự nhúng chìm
  hot-dipping
  sự nhúng nóng
  sự nhúng chìm
  sự nhúng giấy
  sự ngấm nước
  tẩm

  Kinh tế

  sự ngâm
  sự phết
  fork dipping
  sự phết vì thế dĩa
  hand dipping
  sự phết vì thế tay

  Bạn đang xem: dipping là gì

  Xem thêm: what a shame là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ