disband là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /dɪs.ˈbænd/

Ngoại động từ[sửa]

disband ngoại động từ /dɪs.ˈbænd/

  1. Giải giã (quân group... ).

Chia động từ[sửa]

disband

Bạn đang xem: disband là gì

Xem thêm: 101 nghĩa là gì

Xem thêm: debit là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to disband
Phân kể từ hiện tại tại disbanding
Phân kể từ quá khứ disbanded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disband disband hoặc disbandest¹ disbands hoặc disbandeth¹ disband disband disband
Quá khứ disbanded disbanded hoặc disbandedst¹ disbanded disbanded disbanded disbanded
Tương lai will/shall² disband will/shall disband hoặc wilt/shalt¹ disband will/shall disband will/shall disband will/shall disband will/shall disband
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disband disband hoặc disbandest¹ disband disband disband disband
Quá khứ disbanded disbanded disbanded disbanded disbanded disbanded
Tương lai were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại disband let’s disband disband
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

disband nội động từ /dɪs.ˈbænd/

  1. Tán loàn (đoàn quân).

Chia động từ[sửa]

disband

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to disband
Phân kể từ hiện tại tại disbanding
Phân kể từ quá khứ disbanded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disband disband hoặc disbandest¹ disbands hoặc disbandeth¹ disband disband disband
Quá khứ disbanded disbanded hoặc disbandedst¹ disbanded disbanded disbanded disbanded
Tương lai will/shall² disband will/shall disband hoặc wilt/shalt¹ disband will/shall disband will/shall disband will/shall disband will/shall disband
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disband disband hoặc disbandest¹ disband disband disband disband
Quá khứ disbanded disbanded disbanded disbanded disbanded disbanded
Tương lai were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband were to disband hoặc should disband
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại disband let’s disband disband
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "disband", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=disband&oldid=1826055”