diver là gì

Nghe trừng trị âm

/´daivə/

Thông dụng

Danh từ

Người nhảy lao đầu xuống nước; người lặn
Người lần ngọc trai, người lần tàu đắm
(thông tục) kẻ móc túi

Thuộc thể loại

Xem tăng những kể từ khác

 • Diverge

  / dai'və:dʤ /, Nội động từ: phân kỳ, rẽ đi ra, trệch; lên đường trệch, không giống nhau, sự không tương đồng (ý con kiến...),...

  Bạn đang xem: diver là gì

 • Divergence

  / dɪˈvɜrdʒəns , daɪˈvɜrdʒəns /, Danh từ: sự phân kỳ, sự rẽ đi ra, sự trệch; sự lên đường trệch,...

 • Divergency

  / dai´və:dʒənsi /, như divergence, Toán & tin: sự phân kỳ, Kỹ thuật chung:...

 • Divergent

  / dai´və:dʒənt /, Tính từ: phân kỳ, rẽ đi ra, trệch; trệch lên đường, không giống nhau, sự không tương đồng (ý con kiến...),...

Bạn mừng rỡ lòng singin nhằm đăng câu hỏi

Mời chúng ta nhập thắc mắc ở phía trên (đừng quên cho thêm nữa văn cảnh và mối cung cấp chúng ta nhé)

Bạn đang được cần thiết chất vấn gì? Đăng nhập nhằm chất vấn đáp tức thì chúng ta nhé.

Xem thêm: legs là gì

 • Bói Bói

  Rừng không nhiều người vô nhỉ, tuy nhiên trong nội dung bài viết của em đo đếm thì lượng xem hiểu bài bác khi này R cũng hàng đầu á, thậm chí còn còn kéo dãn liên tiếp, đều đều ^^ Lạ nhỉ

  Chi tiết

 • Thất nghiệp rồi ai với gì mang lại em thực hiện với không

  Chi tiết

Loading...

 • Mời chúng ta nhập phía trên nhằm coi tăng những câu hỏi