divisible là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/di'vizəbl/

Bạn đang xem: divisible là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa với căn nhà đề
 • tính từ

  có thể phân chia được

  Xem thêm: homogeneity là gì

 • (toán học) hoàn toàn có thể phân chia hết; phân chia không còn cho

  Xem thêm: fore là gì

  Từ ngay sát giống

  indivisibleness indivisible


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản