do over là gì

Do (somebody/something) over 

/duː ˈəʊvə/ 

  • Do somebody over: tiến công ai đó 

Ex: He was done over by a gang of thugs. 

Bạn đang xem: do over là gì

(Anh tao bị tiến công vì thế một group côn vật.)  

  • Do (something) over: vệ sinh dọn hoặc tô điểm lại, thực hiện lại 

Ex: The teacher told him lớn do the assignment over.

(Giáo viên đòi hỏi cậu tao tái hiện bài xích luyện.) 

Từ đồng nghĩa

  • Attack /əˈtæk/ 

(v): tấn công  

Ex: He was attacked in the siêu xe park.

(Anh tao bị tiến công nhập bến bãi đỗ xe cộ.)  

Xem thêm: cib là gì

  • Redo /riːˈduː/

(v): thực hiện lại 

Ex: These new measurements mean that I'll have lớn redo the calculations. 

(Những công thức ước tính mới mẻ này Có nghĩa là tôi tiếp tục nên đo lường lại.)  

Từ trái khoáy nghĩa

Defend /dɪˈfend// 

Xem thêm: do over là gì

(v) bảo vệ 

Ex: How can we defend our homeland if we don't have an army?

(Làm thế này tuy nhiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể bảo đảm quê ngôi nhà nếu như không tồn tại quân team chứ?)