dodge là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈdɑːdʒ/
Hoa Kỳ[ˈdɑːdʒ]

Danh từ[sửa]

dodge /ˈdɑːdʒ/

 1. Động tác chạy ngoắt ngoéo, động tác dịch rời ngoắt ngoéo (để rời... ); động tác tránh mặt (một đòn... ); động tác lách (để lừa đối phương... ).
 2. Sự láo nháo rời (một thắc mắc... ).
 3. Thuật, ngon, mẹo, khoé, mánh lới.
  a good dodge for remembering names — một mẹo hoặc nhằm ghi nhớ tên
 4. Sáng loài kiến tài tình, sáng tạo tài tình.
 5. Sự lắc chuông lạc lõng (chuông chùm).

Nội động từ[sửa]

dodge nội động từ /ˈdɑːdʒ/

Bạn đang xem: dodge là gì

Xem thêm: north nghĩa là gì

 1. Chạy ngoắt ngoéo, dịch rời ngoắt ngoéo (để rời... ); né tránh; lách (để lừa đối phương, dắt bóng... ).
 2. Tìm cơ hội trốn tránh, trình bày nước song, thoái thác.
 3. Rung lạc lõng (chuông chùm).

Ngoại động từ[sửa]

dodge ngoại động từ /ˈdɑːdʒ/

 1. Né rời.
  to dodge a blow — tránh mặt một đòn
 2. Lẩn rời.
  to dodge a question — trốn tránh một câu hỏi
  to dodge draft (military service) — trốn tránh ko chịu đựng tòng quân
 3. Dùng âm mưu nhằm lừa gạt; cợt, giỡn, đùa xỏ (ai).
 4. Hỏi ngoắt ngoéo (ai).
 5. Kéo cho tới, kéo tháo lui, lắc cho tới lắc tháo lui (vật gì).

Thành ngữ[sửa]

 • to dodge about
 • to dodge in and out: Chạy ngoắt ngoéo, lách.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "dodge", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)