domain nghĩa là gì

/dou'mein/də´mein/

Thông dụng

Danh từ

Đất đai gia sản, dinh cơ cơ, ruộng nương mái ấm cửa ngõ (của địa công ty...)
Lãnh địa; lãnh thổ
Phạm vi, lĩnh vực

Chuyên ngành

Toán & tin

miền, miền xác định
domain of attraction
miền hấp dẫn
domain of convergence
(giải tích ) miền hội tụ
domain of connectivity p
miền liên thông p
domain of dependence
(giải tích ) miền phục thuộc
domain of determinancy
(giải tích ) miền xác định
domain of influence
(giải tích ) miền hình họa hưởng
domain of a function
miền xác lập của một hàm
domain of integrity
(đại số ) miền nguyên
domain of a map
(tôpô học tập ) miền xác lập của một ánh xạ
domain of multicircular type
miền bội vòng
domain of rationality (field)
trường
domain of univalence
(giải tích ) miền đơn hiệp
angular domain
miền góc
complementary domain
(tôpô học tập ) miền bù
complex domain
(tôpô học tập ) miền phức
conjugate domains
miền liên hợp
connected domain
miền liên thông
conversr domain
(toán (toán logic )ic ) miền ngược, miền đảo
convex domain
miền lồi
counter domain
miền nghịch
covering domain
miền phủ
dense domain
(thống kê ) miền trù mật
integral domain
(đại số ) miền nguyên
mealy circular domain
(giải tích ) miền ngay sát tròn
u-tuply connected domain
(giải tích ) miền n-liên
ordered domain
miền được sắp
plane domain
miền phẳng
polygonal domain
miền nhiều giác
real domain
miền thực
representative domain
(giải tích ) miền đại diện
ring domain
miền vành
schlichtartig domain
miền loại đơn diệp
star domain
miền hình sao
starlike domain
miền nhìn giống hình sao
tube domain
(giải tích ) miền [hình trụ, hình ống ]
unique factorization domain
miền nhân tử hoá duy nhất
universal domain
(hình học tập ); (đại số ) miền phổ dụng

Xây dựng

địa hạt

Sinh học

Vực (đơn vị phân loại loại vật ở cung cấp tối đa, hơn hết giới; thường hay gọi là siêu giới hoặc lãnh giới, lĩnh giới)

Y học tập

lĩnh giới

Điện lạnh

đomen
domain boundary
biến (giới) đomen
domain growth
phát triển đomen
domain wall
vách đomen
ferroelectric domain
đomen fero-điện
ferroelectric domain
đomen Fe điện
ferromagnetic domain
đomen từ
Q-domain
đomen Q
spontaneous magnetization domain
đomen kể từ hóa tự động phát

Kỹ thuật công cộng

khu vực
lĩnh vực

Giải mến VN: Ví dụ miền (domain) nhập Windows NT server là một trong những group PC và người tiêu dùng được vận hành bởi vì một người dân có thẩm quyền trung tâm. Miền rất có thể trải rộng lớn cho tới trên rất nhiều chống ban và group thao tác, cũng tựa như các group PC không giống. Người tớ người sử dụng thương hiệu miền nhằm dễ dàng vận hành những group PC và dễ dàng thể hiện những quyết sách đáng tin cậy cho 1 vùng bên trên mạng. Hình như, miền phân loại lôgíc những mạng rộng lớn trở nên những group khoáng sản nhằm người tiêu dùng đơn giản truy vấn.

ADMD (AdministrativeManagement Domain)
Lĩnh Vực Quản Lý Hành Chính-ADMD
domain knowledge
tri thức lĩnh vực
Management Domain (MD)
lĩnh vực quản ngại lý
top-level domain
lĩnh vực cung cấp cao
miền

Giải mến VN: Một phạm vi quan hoài. Trên mạng Internet, đó là phân nhánh tối đa thông thường là một trong những vương quốc. Dù thế ở Mỹ, phân nhánh này là loại tổ chức triển khai, như marketing, dạy dỗ, và cơ quan ban ngành ví dụ điển hình.

Bạn đang xem: domain nghĩa là gì

Xem thêm: ballerina là gì

AD (administrativedomain)
miền quản ngại trị
adjacent domain
miền tiếp cận
Administration Management Domain (ADMD)
miền vận hành hành chính
Administrative Directory Management Domain (ADMD)
miền vận hành folder hành chính
Administrative Domain (AD)
miền quản ngại trị
angular domain
miền góc
attribute domain
miền nằm trong tính
Berkeley Internet Name Domain (BIND)
Miền thương hiệu Internet Berkeley
CDRM (crossdomain resource manager)
chương trình vận hành khoáng sản nhiều miền
CDRSC (cross-domain resource)
tài vẹn toàn nhiều miền
CIDR (classlessinter-domain routing)
sự toan tuyến liên miền ko lớp
Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
định tuyến liên miền ko phân cấp
classless inter-domain routing (CIDR)
sự toan tuyến liên miền ko lớp
closed domain
miền kín
closure domain
miền đóng
coded information in the time domain
thông tin cậy được mã hóa nhập miền thời gian
complementary domain
miền bù
complex domain
miền phức
connected domain
miền liên thông
converse domain
miền đảo
converse domain
miền ngược
convex domain
miền lồi
counter domain
miền nghịch
covering domain
miền phủ
cross-domain
đa miền
cross-domain
nhiều miền
cross-domain communication
sự truyền thông nhiều miền
cross-domain keys
các khóa nhiều miền
cross-domain link
liên kết nhiều miền
cross-domain network manager session (CDNMsession)
giao tiếp lịch trình quản ngại trị mạng gửi gắm miền
cross-domain resource (CDRSC)
tài vẹn toàn nhiều miền
cross-domain simulation
sự tế bào phỏng nhiều miền
data domain
miền dữ kiện
data domain
miền dữ liệu
dense domain
miền trù mật
digital domain
miền số
Directory Access Control Domain (DACD)
miền tinh chỉnh truy nhập thư mục
Directory Management Domain (DMD)
miền vận hành thư mục
Directory Management Domain (DMD)
miền vận hành thư mục-DMD
DNS (domainname system)
hệ thống thương hiệu miền
DNS (DomainName System)
Hệ Thống Tên Miền (DNS)
Domain - Defined Attribute (DDA)
thuộc tính xác lập miền
domain analysis
phân tích miền
domain architecture
kiến trúc miền
domain architecture model
mô hình phong cách thiết kế miền
domain boundary
biên (giới) miền
domain controller
bộ tinh chỉnh miền
Domain Directory (DD)
thư mục miền
domain engineering
kỹ thuật miền
domain functional
phiếm hàm miền
domain knowledge
tri thức miền
domain model
mẫu miền
domain model
mô hình miền
Domain Name Rights Coalition (DNRC)
liên minh quyền thương hiệu miền
domain name server
bộ đáp ứng thương hiệu miền
domain name server
bộ trợ canh ty thương hiệu miền
domain name service (DNS)
dịch vụ thương hiệu miền (DNS)
Domain Name Service (DNS)
dịch vụ theo gót thương hiệu miền
domain name system
hệ thống thương hiệu miền
domain name system (DNS)
hệ thống thương hiệu miền
Domain Name System Security (extensions) (DMSSEC)
an toàn khối hệ thống thương hiệu miền (mở rộng)
domain of a function
miền xác lập của một hàm
domain of a map
miền xác lập của ánh xạ
domain of attraction
miền hấp dẫn
domain of connectivity
miền liên thông
domain of connectivity p
miền liên thông p
domain of convergence
miền hội tụ
domain of dependence
miền phụ thuộc
domain of determinacy
miền xác định
domain of influence
miền hình họa hưởng
domain of integrity
miền nguyên
domain of multicircular type
miền bội vòng
domain of univalence
miền đơn diệp
domain operator
người thao tác miền
Domain SAP Service (DSS)
Dịch vụ SAP miền
domain search
sự mò mẫm tìm tòi miền
domain selection
sự lựa lựa chọn miền
domain software engineering environment (DSEE)
môi ngôi trường nghệ thuật ứng dụng miền
Domain Specific Part (DSP)
phần đặc thù miền
domain theory
lý thuyết miền
DSEE (domainsoftware engineering environment)
môi ngôi trường nghệ thuật ứng dụng miền
Dynamic Domain Naming System (DDNS)
hệ thống mệnh danh miền năng động
effective domain
miền thực thụ
external domain
miền ngoài
ferroelectric domain
miền fero điện
ferroelectric domain
miền Fe điện
ferromagnetic domain
miền Fe từ
frequency domain
miền tần
frequency domain
miền tần số
Frequency Domain Equalizer (FDE)
bộ thăng bằng miền tần số
frequency-domain optical storage
bộ lưu giữ quang quẻ miền tần số
Fully Qualified Domain Name (Internet) (FQDN)
Tên miền trọn vẹn hợp thức (Internet)
IDRP (Inter-domain Routing Protocol)
giao thức toan tuyến liên miền
Initial Domain Identifier (IDI)
phần tử nhận dạng miền ban đầu
Initial Domain Part (IDP)
phần miền ban đầu
integral domain
miền nguyên
integral domain
miền tích phân
Inter-Domain Policy Routing (IDPR)
định tuyến quyết sách liên miền
Inter-Domain Routing Protocol (ISO) (IDRP)
Giao thức toan tuyến liên miền (ISO)
International (organizationDomain name (Internet) (INT)
Quốc tế (tên miền của cơ quan) (Internet)
Joint Inter-Domain Management (JIDM)
quản lý liên miền chung
local domain name
tên miền viên bộ
login domain
miền khởi nhập
magnetic domain
miền từ
magnetic domain
miền kể từ, miền Fe từ
magnetic-domain memory
bộ lưu giữ miền từ
Management Domain (MD)
miền quản ngại lý
management domain name
tên miền quản ngại lý
Military (Domainname) (Internet) (MIL)
Quân sự (tên miền) (Internet)
multi-user domain (MUD)
miền nhiều người dùng
Multi-User Domain (MUD)
miền nhiều người sử dụng
multi-linkage domain
miền nhiều liên
multiple-domain network
mạng nhiều miền
n-tuply connected domain
miền n-liên
naming domain
đặt thương hiệu miền
nearly circular domain
miền ngay sát tròn
network addressing domain
miền vị trí mạng
network-node domain
miền nút mạng
Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)
máy đo hành động tự nhiên miền thời hạn quang
ordered domain
miền được sắp
other-domain resource
nguồn nằm trong miền khác
physical delivery domain
miền gửi vật lý
plane domain
miền phẳng
polygonal domain
miền nhiều giác
Private Directory Management Domain (PRDMD)
miền vận hành folder tư nhân
Private Mail Domain (PRMD)
miền thư tín riêng
Private Management Domain (PRMD)
miền vận hành người sử dụng riêng
public domain
miền công cộng
Public Domain (PD)
miền công cộng
Q-domain
miền Q
real domain
miền thực
representative domain
miền đại diện
ring domain
miền vành
same domain
cùng miền
schlichtartig domain
miền loại đơn diệp
simple domain
miền đơn
single-domain network
mạng miền đơn
single-linkage domain
miền đơn liên
spatial domain
miền ko gian
spontaneous magnetization domain
miền kể từ hóa tự động phát
stability domain
miền ổn định định
star domain
miền hình sao
starlike domain
miền nhìn giống hình sao
Switching Domain (SD)
miền gửi mạch
Switching Domain Representation (SDR)
trình bày miền gửi mạch
time domain
miền thời gian
time domain
miền thời hạn (giải tích Fourier)
Time Domain Analysis (TDE)
phân tích theo gót miền thời gian
time domain method of estimation
phép đo miền thời gian
Time Domain Reflectometry (TDR)
đo hành động tự nhiên nhập miền thời gian
title-domain
miền tên
title-domain-name
tên miền
top-level domain
tên miền cao nhất
top-level domain
tên miền nút đỉnh
tube domain
miền hình ống
tube domain
miền hình trụ
unique factorization domain
miền nhân tử hóa duy nhất
universal domain
miền phổ dụng
miền xác định
domain of a function
miền xác lập của một hàm
domain of a map
miền xác lập của ánh xạ
phạm vi
vùng

Giải mến VN: Ví dụ miền (domain) nhập Windows NT server là một trong những group PC và người tiêu dùng được vận hành bởi vì một người dân có thẩm quyền trung tâm. Miền rất có thể trải rộng lớn cho tới trên rất nhiều chống ban và group thao tác, cũng tựa như các group PC không giống. Người tớ người sử dụng thương hiệu miền nhằm dễ dàng vận hành những group PC và dễ dàng thể hiện những quyết sách đáng tin cậy cho 1 vùng bên trên mạng. Hình như, miền phân loại lôgíc những mạng rộng lớn trở nên những group khoáng sản nhằm người tiêu dùng đơn giản truy vấn.

adjacent domain
vùng ngay sát kề
adjacent domain
vùng tiếp bên
Administration Directory Management Domain (ADDMD)
Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD
administration domain name
tên vùng quản ngại trị
Administration Management Domain (ADMD)
Vùng Quản Lý Hành Chính-ADMD
cross domain link
kết nối liên vùng
cross domain resources
nguồn liên vùng
cross domain simulation
mô phỏng vùng chéo
domain theory
thuyết vùng
fault domain
vùng sai hỏng
global network addressing domain
vùng vị trí mạng toàn cục
knowledge domain
vùng loài kiến thức
Management Domain (MD)
vùng quản ngại lý
multi-domain
đa vùng
multiple-domain network
mạng nhiều vùng
Private Directory Management Domain (PRDMD)
vùng vận hành folder riêng
private domain name
tên vùng riêng
Private Management Domain (PRMD)
vùng vận hành riêng
public-domain
vùng công cộng
Routing Domain (ATM, ISO) (RD)
Vùng toan tuyến (ATM, ISO)
single domain network
mạng vùng đơn
time domain reflectometer-TDR
phản xạ tiếp vùng thời gian
top-level domain
vùng nút cao nhất
Top-Level Domain (TLD)
vùng cung cấp cao nhất
virtual device coordinate domain
vùng điều phối vũ trang ảo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
authority , bailiwick , concern , demesne , department , discipline , district , dominion , empire , estate , field , trang chủ park , jurisdiction , land , neck of the woods , occupation , orbit * , power , province , quarter , realm , region , scope , slot , specialty , sphere , stomping grounds , terrain , territory , turf , walk , wing , arena , circle , orbit , scene , subject , world , area , arrondissement , dominance , domination , kingdom , principality , property , sovereignty , supremacy , suzerainty , transcendency