doom and gloom là gì

Doom means a bad fate, lượt thích death or destruction. Gloom is being unhappy or sad.

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ba Lan Tương đối trở thành thạo

It is a phrase that is generally used to lớn mean negativity.

For example, I could be complaining to lớn a friend about my job, but then say, "But it's not all doom and gloom, the managers buy us lunch most days of the week."

If you are someone that brings doom and gloom to lớn every conversation, people may refer to lớn you as a "Debbie downer" or a "wet blanket"

Câu vấn đáp được Đánh Giá cao

Xem thêm: coin nghĩa là gì

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn với biết phương pháp nâng cao khả năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, bạn cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tôi free ✍️✨.

Đăng ký