dou là gì

Phó Từ 都 [dōu] là 1 trong phó kể từ khá thịnh hành vô giờ đồng hồ Trung. Nó hoàn toàn có thể được dùng trong vô số tình huống không giống nhau, với khá nhiều nghĩa không giống nhau.

Công thức:

 • Tính kể từ + 都 [dōu]
 • Động kể từ + 都 [dōu]
 • Cụm kể từ + 都 [dōu]

Ví dụ:

Bạn đang xem: dou là gì

 • 他們都很高興。 (Tāmen dōu hěn gāoxìng.) – Mọi người thường rất vui vẻ mừng.
 • 他都去上學了。 (Tā dōu qù shàngxué le.) – Anh ấy đều tới trường rồi.
 • 我都吃過飯了。 (Wǒ dōu chīguò fàn le.) – Tôi đang được ăn cơm trắng rồi.

Các nghĩa của Phó Từ 都 [dōu]:

Phó Từ 都 [dōu] được dùng nhằm biểu thị toàn bộ những member vô một group, hoặc toàn bộ những phần của một vật. Trong tình huống này, Phó Từ 都 [dōu] thông thường được dịch là “tất cả”, “mọi thứ”, “toàn bộ”, “toàn thể”, v.v.

Ví dụ:

 • 他們都很高興。 (Tāmen dōu hěn gāoxìng.) – Mọi người thường rất vui vẻ mừng.
 • 房間裡的燈都關了。 (Fángjiān lǐ de dēng dōu guān le.) – Mọi đèn điện vô chống đều tắt rồi.

Mỗi người, từng thứ:

Phó Từ 都 [dōu] cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm biểu thị từng người hoặc từng loại vô một group. Trong tình huống này, Phó Từ 都 [dōu] thông thường được dịch là “mỗi người”, “mỗi thứ”, “từng người”, “từng thứ”, v.v.

Ví dụ:

 • 他都去上學了。 (Tā dōu qù shàngxué le.) – Anh ấy đều tới trường rồi. (Mỗi người vô group đều tới trường rồi.)
 • 我都吃過飯了。 (Wǒ dōu chīguò fàn le.) – Tôi đang được ăn cơm trắng rồi. (Từng loại vô chén cơm đều đang được ăn rồi.)

Cả hai:

Phó Từ 都 [dōu] cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm biểu thị cả nhị người hoặc cả nhị loại. Trong tình huống này, Phó Từ 都 [dōu] thông thường được dịch là “cả hai”, “mỗi hai”, v.v.

Ví dụ:

 • 他們都很高興。 (Tāmen dōu hěn gāoxìng.) – Cả nhị người thường rất vui vẻ mừng.
 • 我都喜歡你。 (Wǒ dōu xǐhuān nǐ.) – Tôi đều quí chúng ta. (Tôi quí cả nhị chúng ta.)

Lưu ý:

 1. Phó Từ 都 [dōu] thông thường được bịa sau tính kể từ hoặc động kể từ. Tuy nhiên, nó cũng hoàn toàn có thể được bịa sau danh kể từ, cụm danh kể từ, hoặc cả câu.
 2. Phó Từ 都 [dōu] hoàn toàn có thể được dùng vô câu xác minh, câu phủ quyết định hoặc câu ngờ vực vấn.

Một số ví dụ không giống về phong thái dùng Phó Từ 都 [dōu]:

 • 他都會做。 (Tā dōu huì zuò.) – Anh ấy đều biết rõ thực hiện. (Mọi loại anh ấy đều biết rõ thực hiện.)
 • 你都吃了嗎? (Nǐ dōu chīle ma?) – Quý khách hàng đang được ăn không còn chưa? (Bạn đang được ăn không còn toàn bộ món ăn chưa?)
 1. Phó Từ 都 [dōu] ko được dùng vô tình huống duy nhất người hoặc một loại.
 2. Phó Từ 都 [dōu] ko được dùng vô tình huống duy nhất phần của một group hoặc một vật.

Ví dụ:

 • Không đúng: 他都很高興。 (Tā dōu hěn gāoxìng.) – Anh ấy thường rất vui vẻ mừng. (Chỉ với 1 người là anh ấy.)
 • Không đúng: 房間裡的燈都關了。 (Fángjiān lǐ de dēng dōu guān le.) – Mọi đèn điện vô chống đều tắt rồi. (Chỉ với 1 đèn điện vô chống.)

3. Phó Từ 都 [dōu] hoàn toàn có thể được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề một ý này bại.

Trong tình huống này, Phó Từ 都 [dōu] thông thường được đặt tại đầu câu hoặc trước kể từ ngữ cần thiết nhấn mạnh vấn đề.

Ví dụ:

 • 都 是 我 的 錯。 (Dōu shì wǒ de cuò.) – Đều là lỗi của tôi. (Nhấn mạnh rằng lỗi là của tôi, ko cần của những người không giống.)
 • 他 都 很 努力 了。 (Tā dōu hěn nǔlì le.) – Anh ấy đang được vô cùng nỗ lực rồi. (Nhấn mạnh rằng anh ấy đang được nỗ lực rất là.)

4. Phó Từ 都 [dōu] hoàn toàn có thể được dùng nhằm diễn tả một ý phủ quyết định.

Trong tình huống này, Phó Từ 都 [dōu] thông thường được bịa sau kể từ ngữ cần thiết phủ quyết định.

Ví dụ:

Xem thêm: beige là gì

 • 我 什麼 都 不 懂。 (Wǒ shénme dōu bù dǒng.) – Tôi không hiểu biết nhiều gì cả.
 • 他 都 不 來。 (Tā dōu bù lái.) – Anh ấy ko cho tới đâu.

5. Phó Từ 都 [dōu] hoàn toàn có thể được dùng nhằm diễn tả một ý ngờ vực vấn.

Trong tình huống này, Phó Từ 都 [dōu] thông thường được đặt tại cuối câu.

Ví dụ:

 • 你 什麼 都 做 了? (Nǐ shénme dōu zuò le?) – Quý khách hàng đã thử gì rồi?
 • 他 都 去 哪裡 了? (Tā dōu qù nǎli le?) – Anh ấy cút đâu rồi?

6. Bên cạnh đó, Phó Từ 都 [dōu] cũng hoàn toàn có thể được dùng vô một trong những tình huống quan trọng không giống.

Phó Từ 都 [dōu] hoàn toàn có thể được dùng nhằm biểu thị sự hoàn thiện.

Ví dụ:

 • 我 都 寫 完 了。 (Wǒ dōu xiě wán le.) – Tôi đang được viết lách kết thúc rồi.

Phó Từ 都 [dōu] hoàn toàn có thể được dùng nhằm biểu thị sự đồng ý.

Ví dụ:

 • 都 好。 (Dōu hǎo.) – Được rồi.

Phó Từ 都 [dōu] hoàn toàn có thể được dùng nhằm biểu thị sự quan hoài.

Ví dụ:

 • 都 關心 你。 (Dōu guānxīn nǐ.) – Mọi người đều quan hoài cho tới chúng ta.

Một số thắc mắc thông thường bắt gặp về Phó Từ 都 [dōu]:

 • Phó Từ 都 [dōu] với không giống gì với Phó Từ 就 [jiù] không?

Cả Phó Từ 都 [dōu] và Phó Từ 就 [jiù] đều hoàn toàn có thể được dùng nhằm biểu thị sự hoàn thiện, tuy nhiên với một trong những khác lạ cơ bạn dạng thân thiết nhị phó kể từ này.

Xem thêm: kem đánh răng tiếng anh là gì

 • Phó Từ 都 [dōu] thông thường được dùng nhằm biểu thị sự hoàn thiện một cơ hội trọn vẹn, trong những lúc Phó Từ 就 [jiù] thông thường được dùng nhằm biểu thị sự hoàn thiện một cơ hội giản dị và đơn giản hoặc trong thời điểm tạm thời.
 • Phó Từ 都 [dōu] thông thường được dùng vô câu xác minh, trong những lúc Phó Từ 就 [jiù] thông thường được dùng vô câu xác minh hoặc câu phủ quyết định.

Ví dụ:

 • 我 都 寫 完 了。 (Wǒ dōu xiě wán le.) – Tôi đang được viết lách kết thúc rồi. (Câu này dùng Phó Từ 都 [dōu] nhằm biểu thị sự hoàn thiện một cơ hội trọn vẹn.)

Hy vọng nội dung bài viết này đang được giúp đỡ bạn làm rõ rộng lớn về Phó Từ 都 [dōu] vô giờ đồng hồ Trung. Cảm ơn chúng ta đang được dành riêng thời hạn nhằm tìm hiểu thêm tư liệu, chúc bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Trung thiệt chất lượng tốt. Nếu chúng ta quan hoài cho tới những khóa huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ trung khẳng định Output đầu ra thì hãy nhớ là tìm hiểu thêm Hệ thống Hoa Ngữ học tập giờ đồng hồ Trung Quốc thường ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận những công tác “Ưu Đãi” về khóa huấn luyện và đào tạo gần giống lịch học tập ví dụ. Quý khách hàng hãy nhằm lại vấn đề liên hệ sau đây nhé! Chúng bản thân tiếp tục tương tác cho tới chúng ta vô thời hạn nhanh nhất có thể.