douchebag là gì

Các ví dụ của douchebag

douchebag

Bạn đang xem: douchebag là gì

She is portrayed lớn be always swearing, using the word douchebag constantly, and extremely hostile and violent.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo dõi giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Kisser was being too much of a douchebag.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo dõi giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Xem thêm: self sufficient là gì

But whatever, he's a douchebag.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo dõi giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Tony replies that driving that siêu xe would make him look lượt thích a douchebag.

Từ

Wikipedia

Xem thêm: garter là gì

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo dõi giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những mái ấm cho phép.

C1