dripping là gì

/´dripiη/

Thông dụng

Danh từ

Sự chảy nhỏ giọt, sự nhằm chảy nhỏ giọt
Mỡ thịt quay
( số nhiều) nước chảy nhỏ giọt; dầu chảy nhỏ giọt

Tính từ

Nhỏ giọt, chảy nhỏ giọt
Ướt sũng, đầm đìa đẫm
to be dripping with blood
đẫm máu

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

nhỏ giọt
dripping eaves
gờ chảy nhỏ giọt
dripping eaves
máng nhỏ giọt
dripping moisture
hơi độ ẩm nhỏ giọt
dripping tube
ống nhỏ giọt
sự nhỏ giọt
tháo nước

Kinh tế

sự chảy nhỏ giọt
centrifuge dripping
sự chảy nhỏ giọt Khi ly tâm
frozen-cook dripping
sự chảy nhỏ giọt Khi tan giá
thaw dripping
sự chảy nhỏ giọt Khi tan giá

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: dripping là gì

Xem thêm: scaling là gì

NHÀ TÀI TRỢ