drop dead là gì

I thought I'd drop dead.

Em tưởng bản thân bị tiêu diệt bất đắc kì tử luôn luôn.

Bạn đang xem: drop dead là gì

I'm walking down the street and a man drops dead.

Tôi đang di chuyển bên trên phố và một người trượt rời khỏi chết ngay cơ.

I could drop dead tomorrow, and there wouldn't be 10 people who'd shed a tear.

Tôi hoàn toàn có thể chết tức thì ngày mai, tuy nhiên chẳng với cho tới 10 người nhỏ một giọt nước đôi mắt.

The brightest men just drop dead in front of a beautiful face.

Người nam nhi tài xuất sắc nhất cũng gục ngã trước một khuôn mặt mày xinh rất đẹp.

How can we get the money if she drops dead?

Nó nhưng mà chết thì không có ai trả chi phí đâu.

Maybe I'll drop dead in đôi mươi minutes.

Có thể tao tiếp tục chết nhập đôi mươi phút nữa.

Apparently the one I was supposed to lớn have dropped dead.

Rõ ràng cơ là người đáng ra em nên khiến cho chết.

It's called " Drop Dead Healthy. "

Nó mang tên gọi là " Từ vứt lối sinh sống thiếu hụt trong lành ".

" This morning, the milkman dropped dead on the porch. "

" Sáng ni, người đưa sữa đã chết ở hiên chạy dài. "

She made her feature film debut with a supporting part in the 1999 satire Drop Dead Gorgeous.

Cô với vai thao diễn năng lượng điện hình ảnh đầu tay nhập bộ phim truyền hình châm biếm năm 1999 Drop Dead Gorgeous.

Dropped dead when Cenci was... nine.

Xem thêm: plan nghĩa là gì

Qua đời khi Cenci mới nhất 9 tuổi tác.

I hope you drop dead!

Mong cô đi chết đi!

Cedric Diggory dropped dead of his own accord?

Vậy theo gót cô, Cedric Diggory tự động 1 mình lăn đùng rời khỏi chết sao?

How come you look lượt thích you're gonna drop dead?

Mà sao ông cứ như chuẩn bị chết vậy?

He actually could drop dead at any second.

Hắn thực sự hoàn toàn có thể lăn đùng rời khỏi chết ngẫu nhiên khi này.

The coal mine canaries are dropping dead, and you won't take the hint!

Môi ngôi trường sinh thái xanh đang được giãy giụa chết nhưng mà những người dân cũng không sở hữu và nhận rời khỏi.

And a few days after giving birth she dropped dead for no reason at all.

Rồi vài ba ngày sau thời điểm sinh... cô tao đột ngột chết bất đắc kì tử.

Drop dead, you asshole!

Đi bị tiêu diệt đi thương hiệu khốn khiếp!

Yeah, doesn't look good if you drop dead while wearing your shoe sponsor's logo.

Vâng, nhìn ko hoặc lắm nếu như anh gục nhưng mà lại đem logo ở trong phòng lăng xê giầy.

Drop dead, Ray.

Xem thêm: overstate là gì

Đi bị tiêu diệt đi, Ray.

I hope you drop dead!

Tôi ngóng cô đi chết chuồn.