drop off nghĩa là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: drop off nghĩa là gì


Cụm động kể từ Drop off với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Đưa ai, đồ vật gi cho tới một điểm nào là cơ và nhằm bọn họ hoặc nó ở đó

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Drop off:

 
- I DROPPED the kids OFF at school on my way to tát work.
Tôi đã mang con trẻ cho tới ngôi trường học tập bên trên lối cho tới điểm thao tác.

Nghĩa kể từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Ngủ, thiu thiu ngủ

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Drop off:

 
- I DROPPED OFF during the play and woke up when it ended.
Tôi tiếp tục thiu thiu ngủ nhập xuyên suốt vở kịch và tỉnh dậy Lúc nó kết thúc đẩy.

Nghĩa kể từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Giảm (về con số, số đếm)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Drop off:

 
- Sales have DROPPED OFF in the last few months.
Số lượng mặt hàng đẩy ra tiếp tục tách nhập vài ba mon mới gần đây.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Drop off bên trên, động kể từ Drop còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Drop around

 • Cụm động kể từ Drop away

 • Cụm động kể từ Drop back

 • Cụm động kể từ Drop behind

 • Cụm động kể từ Drop by

 • Cụm động kể từ Drop in

  Xem thêm: sofas nghĩa là gì

 • Cụm động kể từ Drop off

 • Cụm động kể từ Drop out

 • Cụm động kể từ Drop over

 • Cụm động kể từ Drop round

 • Cụm động kể từ Drop someone in it

 • Cụm động kể từ Drop through


Trang trước

Trang sau  

d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: eke out là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất