ears nghĩa là gì

//

Thông dụng

Danh từ

Tai
to pick up (to cock) one's ears
vểnh tai lên (để nghe)
Vật hình tai (quai, lọ nước...)
Sự nghe, kĩ năng nghe
to have (keep) a sensitive ear; to lớn have sharp ears
thính tai
a fine ear for music
tai sành nhạc

Cấu trúc từ

to get someone up on his ears
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện ai mất lòng, thực hiện ai nổi cáu
To give (lend) an ear to
Lắng nghe
to box someone's ear
Cho ai một chiếc bạt tai
to go in at one ear and out at the other
vào tai này đi ra tai kia
to have (gain) someone's ear
được ai sẵn sàng lắng nghe
to keep one's ear open for
sẵn sàng nghe
To send somebody away a flea in his ear
Làm cho tới ai tiu nghỉu (vì kể từ chối đồ vật gi, vì thế khiển trách)
to turn a sympathetic (ready) ear tosomeone's request
lắng nghe tiếng đòi hỏi của người nào với thái chừng thiện cảm
walls have ears
tai vách mạch rừng
to be all ears
chăm chú lắng nghe
something comes to lớn someone's ears
điều gì cho tới tai ai, ai nhưng mà nghe được việc này
Sb's ears are burning
Nóng tai lên
easy on the ear
dễ chịu đựng lúc nghe đến hoặc coi vào
to fall on deaf ears
bị quăng quật ngoài tai, bị lờ đi
to have one's ears to lớn the ground
nhạy bén, thâu tóm yếu tố một cơ hội nhanh chóng chóng
to make a pig's ear of sth
làm cho tới lộn xộn rối tung
to meet the the ear
đập vô tai, nghe được
to play it by ear
ứng đổi thay, ứng tác
to smile from ear to lớn ear
cười ngoác cho tới đem tai, cười cợt toe toét
to turn a deaf ear
vờ ko nghe, fake cỗ thực hiện ngơ
wet behind the ears
miệng còn hôi sữa, vượt lên trước non nớt
with half an ear
không lưu ý cho tới lắm
not to lớn believe one's ears
không tin cẩn vô tai bản thân nữa, ko ngờ nổi
to be up to lớn one's ears
ngập đến tới đem tai

Chuyên ngành

Xây dựng

tai, gờ, vấu, vật dạng tai, loại cặp (đầu dây)

Cơ - Điện tử

Tai, gờ, vấu, vật dạng tai

Điện lạnh

tai treo
vật hình tai

Kỹ thuật công cộng

cái kẹp
cuốn giả
khuyết
đai
lỗ tai
gờ
tai
vấu
vòng móc

Kinh tế

bông (lúa)
tai

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appreciation , consideration , discrimination , hearing , heed , mark , mind , note , notice , observance , observation , perception , regard , remark , sensitivity , taste , audition , (of grain) spike , aural , auricle , cob , cochlea , concha , drum , ear , tympanum

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: ears nghĩa là gì

Xem thêm: lease là gì

NHÀ TÀI TRỢ