earth là gì

Công cụ cá nhân
 • /ə:θ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đất, mặt mày khu đất, ngược đất

  Hình thái từ

  • Ved : earthed
  • Ving: earthing

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đất đáy

  Ô tô

  nối mass
  battery earth
  nối mass ắc quy
  earth connection
  vật (dây) nối mass
  vùng tiếp điện

  Xây dựng

  nền đáy

  Kỹ thuật cộng đồng

  đất
  đất trồng
  mushroom-bed earth
  đất trồng nấm
  âm
  bãi đất
  nối đất
  mặt đất
  mối nối đất
  quả đất
  sự giắt cạn
  sự nối đất
  thổ nhưỡng

  Địa chất

  trái khu đất, ngược khu đất, khu đất

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  apple * , big xanh lơ marble , cosmos , creation , dust * , globe , macrocosm , orb , planet , sphere , star , sublunary world , terra , terra firma , terrene , terrestrial sphere , universe , vale , alluvium , clay , clod , coast , compost , deposit , dirt , dry land , dust , fill , glebe , gravel , humus , land , loam , marl , mold , muck , mud , peat moss , sand , shore , sod , subsoil , surface , terrain , terrane , topsoil , turf , world , flesh , homo sapiens , humanity , humankind , man , ground , ground. seeworld , layer , loess , soil , telluric , terrestrial

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: frequently là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: make of là gì