easy come easy go là gì

Từ điển banh Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tục ngữ[sửa]

easy come easy go

Bạn đang xem: easy come easy go là gì

  1. Dễ được, dễ dàng mất mặt.

Mục kể từ này được ghi chép người sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. quý khách hàng hoàn toàn có thể viết bửa sung.
(Xin coi phần trợ hùn nhằm hiểu thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: faster là gì

Xem thêm: what a shame là gì

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=easy_come_easy_go&oldid=2002915”