eel là gì

Bản dịch của "eel" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: eel là gì

Bản dịch

EN

catch an eel by the tail {động từ} [thành ngữ]

volume_up

to lớn catch an eel by the tail

bắt trạch đằng đuôi

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "eel" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to catch an eel by the tail

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: evaluated là gì

English Cách dùng "eel" vô một câu

In the ocean, predators of the loggerhead juveniles include fish, such as parrotfish and moray eels, and portunid crabs.

Instead, young eels are collected from the wild and then raised in various enclosures.

An aquatic and nocturnal snake, it feeds mainly on fish and is known to lớn consume eels.

None of the sand eels is related to lớn the true eels.

Xem thêm: disadvantage là gì

Their bodies are greatly elongated, though more tapered phàn nàn in true eels.

cách trị âm