effect on là gì

Hôm ni, IZONE tiếp tục nằm trong chúng ta lần hiểu về kể từ effect. IZONE tiếp tục trả lời chung chúng ta một trong những thắc mắc như: Effect là gì? Effect đi với giới kể từ gì? Effect đồng nghĩa và trái khoáy nghĩa với kể từ nào?

Effect là gì?

Trước không còn, tất cả chúng ta hãy nằm trong lần hiểu về ý nghĩa sâu sắc của effect (/ɪˈfekt/).

Bạn đang xem: effect on là gì

Theo tự vị Oxford, effect có vừa phải rất có thể là một trong danh kể từ, vừa phải rất có thể là một trong động kể từ. 

Effect là gì? Effect chuồn với giới kể từ gì?

Effect là một trong danh từ

Khi là một trong danh kể từ, effect có thể đem những đường nét nghĩa như sau. 

Effect (n) 

1. Kết trái khoáy, tác động, tác động (một thay cho thay đổi tự ai cơ / vật gì cơ phát sinh, đưa đến cho 1 người không giống, vật khác)

causes and effects (nguyên nhân và kết quả)

 • The documentary shows the harmful effects of plastic pollution on marine life. (Bộ phim tư liệu đã cho chúng ta thấy tác động rất có hại cho sức khỏe của ô nhiễm và độc hại vật liệu nhựa so với loại vật biển cả.)
 • The teacher’s words had a profound effect on the students, inspiring them lớn pursue their dreams. (Những điều thưa của thầy giáo đang được đem ảnh hưởng thâm thúy cho tới chúng ta học viên, truyền hứng thú cho những em theo đuổi xua ước mơ của tôi.)

2. Hiệu lực (của văn phiên bản pháp luật, plan, quy tắc,…)

 • The new law had an immediate effect, leading lớn stricter penalties for traffic violations. (Luật mới mẻ có hiệu lực ngay lập tức tức thì, kéo theo những hình trị nghiêm chỉnh tự khắc rộng lớn so với những vi phạm giao thông vận tải.)

3. nén tượng (của một cuốn sách, Speeker, tranh ảnh,… mang lại cho những người xem)

 • The artist used vibrant colors and bold brushstrokes lớn create a dramatic visual effect. (Họa sĩ đang được dùng những sắc tố rực và đường nét cọ đậm muốn tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và tự tin về mặt mày cảm giác của mắt.)

4. Kỹ thuật, cảm giác, kỹ xảo (ánh sáng sủa, tiếng động, cảm giác của mắt,…)

 • The film director employed cutting-edge visual effects to create realistic explosions and intense action sequences. (Đạo thao diễn phim đang được dùng những hiệu ứng hình hình ảnh tiên tiến và phát triển muốn tạo đi ra những vụ nổ trung thực và những phân cảnh hành vi mệt mỏi.)

5. Của cải, tài sản (với đường nét nghĩa này, effect luôn luôn luôn ở dạng số nhiều effects)

 • The insurance policy covers all baggage and personal effects. (Chính sách bảo đảm bao hàm toàn bộ tư trang và gia sản cá thể.)

Effect là một trong động từ

Effect (v): làm mang lại vật gì xảy tớ, triển khai vật gì.

Ví dụ:

 • The salary increase is hoped lớn effect a boost in employee morale. (Việc tăng lương lậu được kỳ vọng tiếp tục tạo ra sự nâng lên lòng tin nhân viên cấp dưới.)
 • This drug can sometimes effect miraculous cures. (Loại dung dịch này nhiều lúc rất có thể có công năng chữa trị bệnh dịch ảo diệu.)

Phân biệt effect và affect

Effect và Affect là một trong cặp kể từ rất dễ gây lầm lẫn. Các bạn phải lưu ý nhằm tách sử dụng sai nhé. 

Effect, Affect đều Tức là tác động; song tớ nên lưu ý cho tới từ loại của bọn chúng. Effect là danh từ tác động, hình ảnh hưởng, còn affect là động từ tác động, tác động. Ta đem ví dụ vô bảng sau:

Effect (n) hiệu quả, hình ảnh hưởng Affect (v) hiệu quả, hình ảnh hưởng
Inflation is exerting a severe effect on the economy. (Lạm phân phát đang tạo ra ảnh hưởng nguy hiểm cho tới nền tài chính.)

Inflation is severely affecting the economy. (Lạm phân phát đang được ảnh tận hưởng nghiêm trọng cho tới nền tài chính.) 

Ngoài lầm lẫn về từ loại như thưa bên trên, chúng ta học viên còn dễ dẫn đến lầm lẫn theo đuổi một loại khác: Bởi, effect có thể cũng là một trong động từ; affect cũng là một trong động kể từ, vậy cách sử dụng của bọn chúng không giống nhau ở đâu? Hãy nằm trong để ý vấn đề trên bảng sau nhé:

Effect (v) làm mang lại vật gì xẩy ra, triển khai cái gì

Lưu ý: Với đường nét nghĩa này thì effect thường chỉ sử dụng vô toàn cảnh sang chảnh (văn phiên bản luật, nghiên cứu và phân tích hắn học tập,…)

Affect (v) ảnh tận hưởng, hiệu quả cho tới ai

effect a change: đưa đến sự thay cho đổi

NOT affect a change

negatively affect the environment: hiệu quả xấu đi cho tới môi trường

NOT negatively effect the environment

Effect chuồn với giới kể từ gì? 

Effect đi với giới kể từ “on”, “of”, hoặc “upon” để chỉ quan hệ vẹn toàn nhân – sản phẩm, vật gì hình ảnh hưởng/ tạo nên hiệu quả lên vật gì. Tuy nhiên, đem một ít khác lạ vô ý nghĩa sâu sắc của nhì cấu hình này. Do cơ, tất cả chúng ta cần được lưu ý để tìm hiểu lúc nào dùng on / upon, lúc nào dùng of

Effect chuồn với giới kể từ gì

[Xem thêm]: Aware chuồn với giới kể từ gì? – Cách sử dụng và Bài luyện tập

Effect on / upon 

effect on / upon somebody / something: ảnh tận hưởng lên ai / cái gì

somebody / something ở trên đây đó là người / vật chịu ảnh tận hưởng, tác động

Ví dụ: 

 • Inflation is exerting a severe effect on the economy. (Lạm phân phát đang tạo ra tác động nguy hiểm cho tới nền tài chính.)
 • Lack of sleep has a negative effect on people’s ability lớn concentrate. (Thiếu ngủ phát sinh tác động xấu đi so với kĩ năng triệu tập của quả đât.)

Effect of

effect of somebody / something: ảnh tận hưởng của người nào / cái gì

somebody / something ở trên đây lại là kẻ / vật gây ra tác động, tác động

Ví dụ: 

 • He could really feel the effect of staying up late the night before. (Anh tớ thực sự rất có thể cảm nhận thấy tác động của việc ngủ muộn vô tối ngày hôm trước.)

Ta đem phối hợp dùng cả nhì giới kể từ và đem cấu hình như sau: 

effect of A on B: ảnh tận hưởng của A lên B

Ví dụ: 

 • People are concerned about the effect of the conflict on food prices. (Mọi người đang được phiền lòng về tác động của cuộc xung đột lên giá chỉ thực phẩm.)

effect of doing something: ảnh tận hưởng như vậy nào

doing something có thể là cụm kể từ ví dụ hóa mang lại danh kể từ effect, chỉ ra rằng ảnh tận hưởng này đó là tác động gì

Ví dụ: 

 • The teacher’s criticism had the effect of discouraging the boy completely. (Lời phê bình của thầy giáo phát sinh kết quả là khiến cho cậu nhỏ xíu trọn vẹn nhụt chí.)

[Xem thêm]: Bored chuồn với giới kể từ gì? – 3 cụm kể từ thông thường gặp gỡ, ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng

Cấu trúc effect

Với kể từ effect, tớ đem thật nhiều cấu hình hữu ích và phổ biến như sau:

STT Cấu trúc Nghĩa Ví dụ
1 to bring/ put something into effect

bắt đầu tiến hành dùng, tiến hành hoạt động và sinh hoạt vật gì /

làm mang lại vật gì chính thức đem hiệu lực

The company plans lớn bring its new marketing strategy into effect next month.

(Công ty dự tính vận dụng kế hoạch marketing mới mẻ từ thời điểm tháng sau.)

The law was finally put into effect after years of debate and discussion.

(Bộ luật sau cùng và đã được tiến hành dùng sau nhiều năm giành và thảo luận.)

2 come into effect bắt đầu đem hiệu lực hiện hành, chính thức được áp dụng

The changes lớn the tax code are scheduled lớn come into effect at the beginning of the fiscal year.

(Những thay cho thay đổi về mã số thuế dự con kiến tiếp tục chính thức đem hiệu lực hiện hành vô đầu xuân năm mới tài chủ yếu.)

3 in effect

1. vô thực tiễn, bên trên thực tế

2. đang sẵn có hiệu lực hiện hành, được áp dụng

1. The manager’s strict policies on timekeeping had, in effect, created a culture of punctuality among the employees.

Xem thêm: multimodal là gì

(Các quyết sách nghiêm nhặt của những người vận hành về sự chấm công, bên trên thực tiễn, đang được đưa đến văn hóa truyền thống đích giờ vô nhân viên cấp dưới.)

2. The government’s emergency measures are now in effect lớn combat the spread of the infectious disease.

(Các giải pháp khẩn cung cấp của cơ quan chính phủ hiện nay đang sẵn có hiệu lực hiện hành nhằm ngăn chặn sự lây truyền của bệnh dịch lây nhiễm.)

4 take effect

1. chính thức đem hiệu lực hiện hành (luật pháp, văn bản)

2. chính thức có công năng (thuốc)

1. The new law takes effect from tomorrow.

(Luật mới mẻ chính thức đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày mai)

2. The medicine took effect quickly and he fell asleep nearly immediately after lying in bed. 

(Thuốc đẩy mạnh thuộc tính nhanh gọn lẹ, và vừa phải phía trên chóng anh đang được chìm vô giấc mộng gần như là ngay lập tức tức thì.)

5 with immediate effect (có hiệu lực) ngay lập tức lập tức 

In response lớn safety concerns, the airline has banned the use of certain models of smartphones on its flights with immediate effect.

(Để đáp lại những quan tiền quan ngại về an toàn và đáng tin cậy, hãng sản xuất sản phẩm ko đang được cấm dùng một trong những hình mẫu điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí bên trên những chuyến cất cánh của tôi ngay lập tức lập tức)

  with effect from … (có hiệu lực) chính thức kể từ …

Due lớn a security breach, the company has decided lớn terminate the employee’s access lớn sensitive data with effect from next week.

(Do một vi phạm về yếu tố bảo mật thông tin, doanh nghiệp đang được ra quyết định dứt quyền truy vấn của nhân viên cấp dưới vô những tài liệu nhạy bén chính thức kể từ tuần sau.)

6 to no effect chẳng được ích gì (không mang lại sản phẩm như mong chờ muốn)

She tried multiple remedies lớn cure her headache, but lớn no effect; the pain persisted.

(Cô ấy đang được demo nhiều giải pháp nhằm chữa trị bệnh làm cho đầu đau của tôi tuy nhiên không tồn tại tác dụng; lần đau vẫn kéo dãn.)

7 for effect để tạo nên tuyệt hảo, muốn tạo hiệu ứng

He only behaves lượt thích that for effect.

(Anh tớ chỉ đối xử như thế muốn tạo cảm giác (để tạo nên tuyệt hảo với từng người).)

[Xem thêm]: Discuss chuồn với giới kể từ gì? – Lý thuyết và Bài tập dượt vận dụng

Các cụm kể từ thông thường gặp gỡ với effect

STT Cụm từ    Nghĩa
Adj + effect
1

decisive

dramatic

far-reaching

important

marked

powerful 

profound

pronounced

significant

strong 

effect ảnh tận hưởng mang ý nghĩa ra quyết định, thâm thúy, mạnh mẽ và tự tin, ý nghĩa lớn
2

marginal

minimal

modest 

negligible

effect ảnh tận hưởng nhỏ, khiêm tốn
Verb + effect
3

bring about

exert

have 

produce

create

effect gây đi ra, đưa đến hình ảnh hưởng
4

experience

feel

suffer (from)

effect trải nghiệm, cảm thấy, Chịu đựng đựng hình ảnh hưởng

Từ đồng nghĩa tương quan và trái khoáy nghĩa với effect

Chắc hẳn, Khi thực hiện bài xích thi đua ghi chép, nhiều các bạn có nhu cầu các kể từ đồng nghĩa tương quan và trái khoáy nghĩa với effect để tách lặp kể từ. Dưới trên đây, IZONE tiếp tục cung ứng mang lại chúng ta một vài ba những kể từ đồng, sát nghĩa và trái khoáy nghĩa với effect

Tuy nhiên, nên Note rằng tiếp tục không tồn tại kể từ nào là đem sắc thái nghĩa hoặc cách sử dụng như thể 100% với kể từ effect, vì thế, tất cả chúng ta cần thiết Note Khi dùng nhé.

[Xem thêm]: Popular Synonym IELTS: 100 kể từ đồng nghĩa tương quan hữu ích nhằm nâng cấp điểm IELTS

Từ đồng nghĩa tương quan với effect

STT Từ đồng nghĩa Phát âm Nghĩa Ví dụ
1 impact (n) /ˈɪmpækt/ tác động (ảnh tận hưởng lớn rộng lớn, mạnh mẽ) The impact of the earthquake was devastating, leaving the thành phố in ruins.(Tác động của trận động khu đất vô cùng thảm khốc, khiến cho thành phố Hồ Chí Minh trở nên gò sụp nhừ.)
2 consequence (n)  US: /ˈkɒnsɪkwəns/UK: /ˈkɒnsɪkwəns/ hậu quả The consequence of his actions was losing his job and damaging his reputation.(Hậu trái khoáy của hành vi của anh ý tớ là anh tớ bị nghỉ việc và tổn hoảng hồn cho tới khét tiếng của chủ yếu bản thân.)
3 result (n) /rɪˈzʌlt/ kết quả The result of the experiment confirmed the scientist’s hypothesis.(Kết trái khoáy của thực nghiệm đang được xác nhận fake thuyết ở trong phòng khoa học tập.)
4 influence (n) /ˈɪnfluəns/ ảnh tận hưởng (thường là cho tới mặt mày hành xử, tâm trí của những người khác) She committed the crime under the influence of drugs.(Cô tội phạm bên dưới tác động của quái túy.)
5 implication (n) /ˌɪmplɪˈkeɪʃn/ ảnh tận hưởng, sản phẩm kéo theo đuổi của một ra quyết định / hành vi nào là đó The economic implications of the decision are vast and will affect industries across the board.(Tác động tài chính của ra quyết định này là rất rộng và tiếp tục tác động cho tới những ngành công nghiệp bên trên diện rộng lớn.)
6 ramification (n)(mang sắc thái xấu đi, thông thường sử dụng vô trường hợp vấn đề nào là cơ nhằm lại tác động xấu) /ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/ một trong mỗi kết quả bất thần và phức tạp theo đuổi sau đó 1 ra quyết định / hành vi nào là đó The road building program will pose grave ramifications lớn the local environment.(Dự án kiến tạo lối sẽ gây ra đi ra những kết quả nguy hiểm so với môi trường xung quanh địa hạt.)
7 repercussion (n)(mang sắc thái xấu đi, thông thường sử dụng vô trường hợp vấn đề nào là cơ nhằm lại tác động xấu) /ˌriːpərˈkʌʃn/ Tác động quay về, hình ảnh hưởng; hậu quả A fall in oil production would have severe repercussions for the global economy.(Sản lượng dầu tách sẽ sở hữu được hiệu quả nguy hiểm cho tới nền tài chính toàn thế giới.)

Từ trái khoáy nghĩa với effect

STT Từ trái khoáy nghĩa Phát âm Nghĩa  Ví dụ
1 cause (n) /kɔːz/ nguyên nhân The cause of the traffic jam was a siêu xe accident on the highway.(Nguyên nhân của tắc lối là một trong vụ tai nạn đáng tiếc xe hơi phía trên lối đường cao tốc.) 
2 source (n) /sɔː(r)s/ nguồn (gây đi ra vấn đề) The source of the water pollution was identified as a nearby industrial plant.(Nguồn tạo nên ô nhiễm và độc hại nước được xác lập là một trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp sát cơ.)
3 trigger (n) /ˈtrɪɡə(r)/ ngòi nổ, tác nhân phát sinh sự việc The trigger for his allergies is usually pollen or dust.(Nguyên nhân tạo nên không thích hợp của anh ý ấy thông thường là phấn hoa hoặc lớp bụi.)

Bài tập

Bài tập: Chọn đáp án đích nhằm triển khai xong những câu mang lại trước. 


1. The new policy had a significant __________ on reducing traffic congestion in the thành phố.

2. The effect __________ eating a balanced diet is improved overall health and a stronger immune system.

3. Only the company’s board of directors can __________ such a sweeping change.

4. Having a girlfriend does not __________ his performance at school.

Xem thêm: high performance là gì

5. The air pollution in the thành phố had a detrimental effect __________ many residents’ health.

Điểm số của chúng ta là % – đích / câu

Như vậy, qua loa nội dung bài viết này, IZONE kỳ vọng đã hỗ trợ chúng ta cầm được những kỹ năng cần thiết về kể từ effect và trả lời được effect chuồn với giời kể từ gì. Để được thêm nhiều kỹ năng về kể từ vựng, ngữ pháp, chúng ta hãy theo đuổi dõi những nội dung bài viết không giống của IZONE nhé.