efficacy là gì

 • /'efikəsi/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính hiệu lực
  tính hiệu quả

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ability , adequacy , capability , capableness , capacity , competence , effect , effectiveness , efficaciousness , energy , force , influence , performance , potency , power , strength , success , sufficiency , use , vigor , virtue , weight , effectuality , effectualness , efficiency , advantage , productiveness

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: efficacy là gì

  Xem thêm: backstory là gì

  NHÀ TÀI TRỢ