effluent là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'efluənt/

Bạn đang xem: effluent là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • tính từ

  phát đi ra, tuôn đi ra (ánh sáng sủa, năng lượng điện...)

  Xem thêm: thump là gì

 • danh từ

  Xem thêm: at loggerheads là gì

  nhánh, loại nhánh, sông nhánhTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản