eke out là gì

Mời quý vị theo gót dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 217 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, tự Huyền Trang và Brandon Garner phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Brandon Garner xin xỏ kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm ngày hôm nay, chúng tôi xin xỏ giới thiệu cùng quý vị nhì thành ngữ mới. Một có từ TRICK nghĩa là mưu cơ mẹo, và một có động từ TO EKE nghĩa là tăng vào, bổ khuyết. Brandon xin xỏ phát âm thành ngữ thứ nhất.

Bạn đang xem: eke out là gì

BRANDON: The first idiom is DO THE TRICK, DO THE TRICK.

TRANG: Người Mỹ dùng DO THE TRICK khi muốn nói rằng làm mưu cơ mẹo đó thì sẽ thành công.

Một cố vấn về ngành quản trị trả lời các học viên vô lớp về việc làm thế nào cho tới các buổi họp vô doanh nghiệp được ngắn rộng lớn. Ông nói:

BRANDON: How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you’ve asked the quấn to tướng shorten the agenda or encouraged colleagues to tướng talk briefly. But nothing has worked. Next time, invite participants to tướng stand instead of sitting. I guarantee you, it DOES THE TRICK. Nobody will want to tướng stay on their feet, so sánh your meeting will be short.

TRANG: Đã từng nào lần người mua hàng cảm thấy khổ sở vì những buổi họp dài ? Có lẽ người mua hàng đã yêu thương ước ông xếp thu ngắn nghị trình hoặc khuyến khích các đồng nghiệp nói ít rộng lớn. Nhưng ko có kết quả. Lần tới, người mua hàng mời mọi người hãy đứng thay cho vì ngồi vô buổi họp. Tôi khẳng định là người mua hàng sẽ thành công. Không ai muốn đứng cả nên buổi họp sẽ rất ngắn.

TO SUFFER là chịu đựng, khổ sở, và PARTICIPANT là người tham ô dự. Bây giờ xin xỏ mời quý vị nghe lại thí dụ này.

BRANDON: How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you’ve asked the quấn to tướng shorten the agenda or encouraged colleagues to tướng talk briefly. But nothing has worked. Next time, invite participants to tướng stand instead of sitting. I guarantee you, it DOES THE TRICK. Nobody will want to tướng stay on their feet, so sánh your meeting will be short.

TRANG: Một ông chủ tiệm bán hoa trả lời cho tới khách hàng về cách thức giữ cho tới hoa được tươi tắn lâu. Ông nói:

BRANDON: As the owner of a flower cửa hàng, I usually get many questions about flowers. There’s one I receive so sánh often I thought I’d better answer. So, for those who want to tướng know how to tướng keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will DO THE TRICK.

TRANG: Vì tôi là chủ một tiệm bán hoa nên tôi thường nghe nhiều người hỏi tôi về hoa. Có một thắc mắc mà tôi thường tìm được nên tôi nghĩ tôi nên trả lời. Vậy thì đối với những ai muốn biết làm thế nào để giữ cho tới một bó hoa được tươi tắn lâu, tôi đề nghị nên thay cho nước vô lọ hoa mỗi ngày. Làm như vậy thì hoa sẽ tươi tắn rất lâu.

BOUQUET là bó hoa, và VASE là lọ hoa. Bây giờ Brandon xin xỏ phát âm lại thí dụ này.

BRANDON: As the owner of a flower cửa hàng, I usually get many questions about flowers. There’s one I receive so sánh often I thought I’d better answer. So, for those who want to tướng know how to tướng keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will DO THE TRICK.

MUSIC BRIDGE

Xem thêm: hold your breath là gì

TRANG: Tiếp theo gót phía trên là thành ngữ thứ nhì.

BRANDON: The second idiom is EKE OUT, EKE OUT.

TRANG: EKE OUT có nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn, có thu nhập ít ỏi.

Bà chị anh Paul chọn một nghề khiến cho tới cuộc sống của chị khá vất vả. Anh nói:

BRANDON: My sister has always been drawn to tướng helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn’t pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she’d rather EKE OUT a living doing what she likes than thở living comfortably from a job that’s unrewarding.

TRANG: Chị tôi từ trước đến ni vẫn thích giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, chị làm cán sự xã hội nên thu nhập không tốt. Chị chỉ có đủ tiền để trang trải mọi chi phí cho tới từng tháng. Tuy vậy chị vẫn thích kiếm sống vất vả tuy nhiên làm những việc chị thích thay cho vì sống thoải mái mà làm một việc ko đem lại hạnh phúc.

UNREWARDING là ko đáng khích lệ. Bây giờ xin xỏ mời quý vị nghe lại thí dụ này.

BRANDON: My sister has always been drawn to tướng helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn’t pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she’d rather EKE OUT a living doing what she likes than thở living comfortably from a job that’s unrewarding.

TRANG: Trường hợp của chị anh Paul cũng tương tự như trường hợp của bác anh. Anh cho tới biết:

BRANDON: My uncle has been offered a lot of money for his farm land. But he says that he can’t imagine not raising cows and chickens, from which he gets little money. To many people, he EKES OUT an existence. Yet he feels that he lives quite richly. I guess it’s all about one’s perspective.

TRANG: Bác tôi đã được người tớ đề nghị trả rất nhiều tiền để mua sắm nông trại của bác. Nhưng bác nói rằng bác ko thể tưởng tượng cảnh bác ko nuôi bò và gà vịt, mặc dầu bác kiếm được rất ít tiền. Nhiều người cho tới rằng bác sống quá vất vả. Nhưng bác cảm thấy bác sống rất phong lưu. Tôi nghĩ là mọi việc đều tùy vào quan tiền điểm của mỗi người.

Xem thêm: find my feet là gì

TO RAISE là nuôi, và PERSPECTIVE là quan tiền điểm. Bây giờ Brandon xin xỏ phát âm lại thí dụ này.

BRANDON: My uncle has been offered a lot of money for his farm land. But he says that he can’t imagine not raising cows and chickens, from which he gets little money. To many people, he EKES OUT an existence. Yet he feels that he lives quite richly. I guess it’s all about one’s perspective.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng tớ vừa học được nhì thành ngữ mới. Một là DO THE TRICK nghĩa là làm mưu cơ mẹo đó thì sẽ thành công, và nhì là TO EKE OUT nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn. Huyền Trang và Brandon Garner xin xỏ kính chào quý vị thính giả, và xin xỏ hẹn gặp lại quý vị vô bài học kế tiếp.