enemy là gì

Bản dịch của "enemy" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: enemy là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "enemy" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "enemy" nhập một câu

In modern fiction, some one-eyed creatures are likewise frightening enemies, but others are friendly.

He could use this force to tát reflect enemy attacks back at them and also used a flute to tát create hallucinations.

Xem thêm: herself là gì

This gallant deed permitted the companies to tát advance, avoiding a terrific enemy fire.

We have to tát meet the enemy in our streets as they deserve.

Bolts, the game world's currency, are obtained by defeating enemies and breaking crates located throughout the game's levels.

Xem thêm: imposter là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "enemy":

cách vạc âm