english dịch sang tiếng việt là gì

Bản dịch của "English" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: english dịch sang tiếng việt là gì

Bản dịch

expand_more quý khách hàng sở hữu phát biểu được tiếng Anh không?

chúng ta sở hữu phát biểu được tiếng Anh không?

EN

English language {danh kể từ riêng}

volume_up

English mile

Anh lý {danh} (đơn vị đo phỏng lâu năm của Anh)

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "English" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: sole là gì

do you speak English ?

bạn sở hữu phát biểu được giờ đồng hồ Anh không?

Do you speak English?

Bạn sở hữu phát biểu được giờ đồng hồ Anh không?

Xem thêm: hair nghĩa là gì

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "English":

cách trị âm