eraser tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cục gôm

Bạn đang xem: eraser tiếng anh là gì

cục tẩy

ENGLISH

eraser

NOUN

/ɪˈreɪsər/

rubber

Cục gôm là một trong những khoản đồ vật văn chống phẩm dùng làm tẩy xóa vết cây bút chì.

Ví dụ

1.

Nếu các bạn vẽ hoặc ghi chép bởi vì cây bút chì, các bạn luôn luôn rất có thể sửa lỗi của tôi bởi vì một viên gôm.

If you draw or write in pencil, you can always rub out your mistakes with an eraser.

2.

Xem thêm: halls là gì

Anh tao đang được dò xét viên gôm nhằm rất có thể tẩy lỗi sai vô bài bác luận của tôi.

He's looking for an eraser sánh he can erase mistakes in his essay.

Ghi chú

Cùng học tập thêm thắt một số trong những kể từ vựng nhằm nói đến vật dụng học hành (School supplies) nha!

- scissors: loại kéo

- ruler: thước kẻ

- paper: giấy má viết

- pen: cây bút mực

- pencil: cây bút chì

- notebook: bong biên chép, vở

- eraser: viên gôm, tẩy

- brush: cọ vẽ

Xem thêm: turned off là gì

- compass: compa

Danh sách kể từ mới mẻ nhất:

Xem chi tiết