error là gì

BrE /'erə(r)/
NAmE /'erər/

Thông dụng

Danh từ

Sự sai lầm đáng tiếc, sự sơ sót, lỗi; chủ ý sai lầm; biểu hiện sai lầm
to commit (make) an error
phạm sai lầm đáng tiếc, giắt lỗi
in error
vì lầm lẫn
(kỹ thuật) sai số; chừng sai
Sự vi phạm
(rađiô) sự mất mặt quí ứng

Chuyên ngành

Xây dựng

lệch [độ lệch]

Cơ - Điện tử

Sai số, sai chếch, sự chếch, thiếu hụt sót

Toán & tin

độ sai, sai số
error of behaviour
độ sai khi xử lý
error of calculation
sai số vô tính toán
error of estimation
độ sai của ước lượng
error of first (second) kind
sai lầm loại một (loại hai)
error of observation
sai số quan tiền trắc
error of solution
sai số của nghiệm
absolute error
sai số tuyệt đối
accidental error
sai số ngẫu nhiên
actual error
sai số thực tế
additive error
sai số nằm trong tính
alignmente error
sai số thiết lập
approximate error
độ sai xấp xỉ
ascertainment error
độ sai vì thế khảo sát bởi vì mẫu
average error
độ sai trung bình
compemsating error
sai số xẻ chính
connection error
sai số [khi banh, khi nối mạch]
constant error
sai số ko đổi
dynamic(al) error
độ sai động
elementary error
sai số sơ cấp
experimental error
sai số thực nghiệm
fixed error
sai số với hệ thống
following error
(thống kê ) sai số theo đòi sau
gross error
sai số lớn
hysteresis error
sai số vì thế hiện tượng kỳ lạ trễ
indication error
(máy tính ) sai số chỉ
inherent error
sai số nội tại
inherited error
sai số quá hưởng
integrated square error
(điều khiển học tập ) tích phân bình phương sai số
interpolation error
sai số nội suy
instrument error, instrumentale error
sai số vì thế dụng cụ
limiting error
(máy tính ) sai số giới hạn
load error
(điều khiển học tập ) chếch tải
mean error
độ sai trung bình
mean absolute error
độ sai vô cùng trung bình
mean square error
(độ) sai số bình phương trung bình
mean-root-square error
độ sai tiêu xài chuẩn
meter error
sai số dụng cụ
metering error
sai số đo
miscount error
tính toán sai, tính nhầm
observational error
(thống kê ) sai số quan tiền trắc
out put error
sai số đại lượng
percentage error
sai số tính theo đòi phần trăm
personal error
(toán kinh tế tài chính ) sai số đo người
presumptive error
độ sai fake định
probable error
sai số với thể
quadraitic mean error
độ sai bình phương trung bình
random error
độ sai ngẫu nhiên
relative error
sai số tương đối
residual error
sai số thặng dư
response error
(thống kê ) sai số ko ngẫu nhiên
root-mean-square error
sai số [quân phương, tiêu xài chuẩn]
round-off error
sai số thực hiện tròn
sampling error
sai số lấymẫu
single error
sai số đơn lẻ
standard error of estimate
(thống kê ) chừng sai tiêu xài chuẩn chỉnh của ước lượng
steady-state error
sai số ổn định định
systematic error
sai số với hệ thống
total error
sai số toàn phần
truncation error
(máy tính ) sai số cụt
turning error
(máy tính ) chừng sai quay
type I error
(thống kê ) sai lầm đáng tiếc loại I
type II error
(thống kê ) sai lầm đáng tiếc loại II
unbias(s)ed error
sai số ngẫu nhiên
weight error
sai số trọng lượng
wiring error
sai số lắp đặt ráp

Kỹ thuật công cộng

bình sai
to eliminate the error
khử bình sai
hỏng hóc

Giải quí VN: Lỗi thiết kế thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, cho tới sản phẩm sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) và được đưa ra khi người tớ trừng trị hiện nay một con cái sâu sắc thực làm ra rối loàn cho 1 trong những mạch năng lượng điện của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này rất có thể thực hiện kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mũi trăng, người tớ đang được trừng trị hiện nay được một lỗi thiết kế vô công tác của NASA (cơ quan tiền không khí Hoa Kỳ). Lỗi này đang được tổ chức những đo lường và tính toán đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mũi trăng là ngôi trường đẩy chứ không cần cần ngôi trường mê hoặc. Các phi hành gia rất có thể đang không quay trở lại trái khoáy khu đất an toàn và tin cậy còn nếu không trừng trị hiện nay được lỗi này.

Xem thêm: e là gì

Bạn đang xem: error là gì

khử sai số
khuyết tật
error correction
loại quăng quật khuyết tật
độ lệch
declination error
sai số chừng lệch
error indication
sự chỉ báo chừng lệch
offset error
sai số chừng lệch
độ sai
độ sai lệch
lỗi

Giải quí VN: Lỗi thiết kế thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, cho tới sản phẩm sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) và được đưa ra khi người tớ trừng trị hiện nay một con cái sâu sắc thực làm ra rối loàn cho 1 trong những mạch năng lượng điện của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này rất có thể thực hiện kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mũi trăng, người tớ đang được trừng trị hiện nay được một lỗi thiết kế vô công tác của NASA (cơ quan tiền không khí Hoa Kỳ). Lỗi này đang được tổ chức những đo lường và tính toán đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mũi trăng là ngôi trường đẩy chứ không cần cần ngôi trường mê hoặc. Các phi hành gia rất có thể đang không quay trở lại trái khoáy khu đất an toàn và tin cậy còn nếu không trừng trị hiện nay được lỗi này.

sự sai lầm
sai hỏng
error checking
sự đánh giá sai hỏng
error code
mã sai hỏng
error correction
hiệu chỉnh sai hỏng
error correction
sửa sai hỏng
error detection
dò sai hỏng
error detection
phát hiện nay sai hỏng
error detector
bộ thám thính sai hỏng
error pattern
mẫu sai hỏng
error protection code
mã bảo đảm chống sai hỏng
error rate
suất sai hỏng
error rate
tỷ lệ sai hỏng
error rate measurement
đo tỷ trọng sai hỏng
error recovery
sự xử lý sai hỏng
error-checking code
mã đánh giá sai hỏng
sai số
sai sót

Kinh tế

nhầm lẫn
error by good faith
nhầm lẫn lộn ngay lập tức tình
error of account
nhầm lẫn lộn tài khoản
error of item
sự lầm lẫn khoản mục
error of item
sự lầm lẫn khoản mục (sự nhập lầm mục nối tiếp toán)
error of omission
nhầm lẫn lộn quăng quật sót
sai
sai lầm
sai sót
sự sai lầm
sự tính sai
  • error : bized

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absurdity , bad job , blunder , boner * , boo-boo , delinquency , delusion , deviation , erratum , failure , fall , fallacy , falsehood , falsity , fault , faux pas , flaw , glitch , goof * , howler , inaccuracy , lapse , misapprehension , misbelief , miscalculation , misconception , miscue , misdeed , misjudgment , mismanagement , miss , misstep , misunderstanding , offense , omission , oversight , screamer , screw-up , sin , slight , slip , slipup , solecism , stumble , transgression , trespass , untruth , wrongdoing , x * , incorrectness , mistake , slip-up , trip , erroneousness , falseness , barbarism , blooper , boner , boot , corrigendum , mặc định , discrepancy , flub , fluff , fumble , gaff , gaffe , gremlin , impropriety , indiscretion , misinformation , misplay , muff , typo , typographical error , violation , wrong

Từ trái khoáy nghĩa