escape là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪs.ˈkeɪp/
Hoa Kỳ[ɪs.ˈkeɪp]

Danh từ[sửa]

escape /ɪs.ˈkeɪp/

 1. Sự trốn thoát; phương tiện đi lại nhằm trốn bay, con phố bay, lối bay.
 2. Sự bay ly thực tế; phương tiện đi lại nhằm bay ly thực tiễn.
 3. (Kỹ thuật) Sự bay (hơi... ).
 4. Cây trồng nẩy bất ngờ (không vì thế gieo trồng... ).

Thành ngữ[sửa]

 • to have a narrow (hairbreadth) escape: Suýt nữa thì bị tóm, may tuy nhiên bay được.

Ngoại động từ[sửa]

escape ngoại động từ /ɪs.ˈkeɪp/

Bạn đang xem: escape là gì

Xem thêm: budgeting là gì

 1. Trốn bay, rời bay, bay ngoài.
  to escape death — bay chết
  to escape punishment — bay ngoài sự trừng phạt
 2. Vô tình buột thoát khỏi, thốt thoát khỏi (cửa mồm... ) (lời thưa... ).
  a scream escaped his lips — một giờ đồng hồ thét buột thoát khỏi cửa ngõ mồm anh tớ, anh tớ buột thét lên

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

escape nội động từ /ɪs.ˈkeɪp/

 1. Trốn bay, bay.
 2. Thoát rời khỏi (hơi... ).

Thành ngữ[sửa]

 • his name had escaped me: Tôi quên bẵng thương hiệu anh tớ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "escape", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ɛs.kap/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
escape
/ɛs.kap/
escape
/ɛs.kap/

escape gc /ɛs.kap/

 1. (Kiến trúc) Thân cột.
 2. (Kiến trúc) Gốc cột.

Tham khảo[sửa]

 • "escape", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)