evaporate là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/i'væpəreit/

Bạn đang xem: evaporate là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu ngôi nhà đề
 • động từ

  làm cất cánh hơi

 • làm thô (hoa trái khoáy, sữa)

  Xem thêm: and you là gì

 • bay hơi

 • (thông tục) tan đổi mới, đổi mới mất; chết

  Xem thêm: denier là gì

  Từ sát giống

  unevaporated


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản