expensive là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

  • IPA: /ɪk.ˈspɛnt.sɪv/
Hoa Kỳ[ɪk.ˈspɛnt.sɪv]

Tính từ[sửa]

expensive /ɪk.ˈspɛnt.sɪv/

  1. Đắt chi phí.
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Xa hoa.

Tham khảo[sửa]

  • "expensive", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)
Mục kể từ này còn nguyên sơ. quý khách hoàn toàn có thể viết xẻ sung.
(Xin coi phần trợ hùn nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)