exploration là gì

Công cụ cá nhân
 • /¸eksplə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thăm hỏi thám thính, sự thám hiểm
  (y học) sự thông dò
  Sự tham khảo tỉ mỉ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thám hiểm, sự nghiên cứu và phân tích (trước)

  Kỹ thuật cộng đồng

  khảo sát
  exploration crew
  đoàn khảo sát
  foundation exploration
  sự tham khảo móng
  phase of exploration
  giai đoạn khảo sát
  seismic exploration
  khảo sát sóng âm
  sự điều tra
  sự khảo sát
  foundation exploration
  sự tham khảo móng
  sự nghiên cứu
  sự thăm hỏi dò
  exploration for
  sự thăm hỏi thám thính dầu khí
  geochemistry exploration
  sự thăm hỏi thám thính vì như thế khoan
  geophysical exploration
  sự thăm hỏi thám thính địa hóa
  groundwater exploration
  sự thăm hỏi thám thính nước ngầm
  seismic exploration
  sự thăm hỏi thám thính động đất (tìm mỏ)
  seismic exploration
  sự thăm hỏi thám thính động đất
  site exploration
  sự thăm hỏi thám thính hiện tại trường
  site exploration
  sự thăm hỏi thám thính tuyến
  underground exploration
  sự thăm hỏi thám thính bên dưới đất
  sự thám hiểm
  thám hiểm
  Earth Exploration-Satellite Service (EESS)
  dịch vụ vệ tinh anh thám hiểm ngược đất
  lunar exploration module
  môđun thám hiểm mặt mũi trăng
  space-exploration
  thám hiểm (không gian) vũ trụ
  tìm kiếm
  exploration boring
  khoan mò mẫm kiếm
  exploration crew
  đội mò mẫm kiếm thăm hỏi dò
  exploration well
  giếng mò mẫm kiếm
  exploration well
  giếng khoan mò mẫm kiếm
  oil exploration
  tìm mò mẫm dầu

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  analysis , examination , expedition , inquiry , inspection , probe , reconnaissance , research , scrutiny , tìm kiếm , study , tour , travel , trip , investigation , recce

  Bạn đang xem: exploration là gì

  Xem thêm: 13 tuổi tiếng anh là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ