extrusion là gì

/ɪk'struʒən/

Thông dụng

Danh từ

Sự đẩy đi ra, sự ấn ra

Chuyên ngành

Y học

nhô đi ra (bị đẩy ra)

Kỹ thuật cộng đồng

đùn ra
ép trồi
extrusion die
khuôn xay trồi
ground extrusion
sự xay trồi đất
soil extrusion
sự xay trồi đất
phun trào
extrusion rocks
đá phun trào
sự đẩy ra
sự đẩy, xay ra

Giải mến EN: A process of forming rods, tubes, or other continuously formed pieces, by pushing hot or cold semisoft solid material through a die. Giải mến VN: Công đoạn tạo ra những thanh, ống hoặc những hình dạng liên tiếp không giống cho tới vật tư bằng phương pháp đẩy, xay vật tư rắn chào bán mềm ở nhiệt độ nhiệt độ hoặc rét mướt qua loa khuôn kéo.

sự đột dập
sự đùn
Công nghệ đùn (thường dùng vị cách thức trục vít)
sự đúc ép
sự xay đùn
duplex extrusion line
dây chuyền xay suất nhì chiều
sự xay trồi
ground extrusion
sự xay trồi đất
soil extrusion
sự xay trồi đất

Kinh tế

sự đùn ra

Bạn đang xem: extrusion là gì

sự tạo ra hình (bằng cơ hội xay đùn qua loa mặt mũi bích ca lô)

Xem thêm: backorder là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ