fan có nghĩa là gì

/fæn/

Thông dụng

Danh từ

Người hâm mộ, người say mê
film fans
những người mải chiếu bóng
football fans
những độc giả bóng đá
Cái quạt

hình thái từ

  • V-ing: fanning
  • Ved: fanned

Chuyên ngành

Xây dựng

quạt

Cơ - Điện tử

Cái quạt, phiên bản phía bão, chân vịt

Cơ khí & công trình

quạt bồi tích

Giao thông & vận tải

cái quạt

Điện lạnh

quạt
quạt đẩy

Kỹ thuật công cộng

cánh
máy quạt
máy thông gió
phong trào
quạt chân vịt
quạt điện
quạt gió
quạt thực hiện mát
quạt thông gió

Kinh tế

quạt máy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
air conditioner , blade , draft , flabellum , leaf , palm leaf , propeller , thermantidote , vane , ventilator , windmill , addict , adherent , admirer , aficionado , amateur , buff , devotee , follower , freak * , groupie * , habitu

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: fan có nghĩa là gì

Xem thêm: coherence là gì

NHÀ TÀI TRỢ