feasibility là gì

Nghiên cứu vớt khả thi đua (tiếng Anh: Feasibility Study) là bước sàng thanh lọc chuyến sau cùng nhằm lựa tuyển chọn được dự án công trình tối ưu. Tại quá trình này cần xác định thời cơ góp vốn đầu tư đem khả thi đua hoặc không? Có vững chãi, đem hiệu suất cao hoặc không?

Nghiên cứu vớt khả thi đua (Feasibility Study) là gì? Nội dung nghiên cứu và phân tích - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: feasibility là gì

Hình minh hoạ (Nguồn: imsmarketing)

Nghiên cứu vớt khả thi đua vô công tác làm việc lập dự án công trình đầu tư

Khái niệm

Nghiên cứu vớt khả thi đua trong giờ Anh được gọi là Feasibility Study.

Nghiên cứu vớt khả thi là bước sàng lọc lần cuối cùng để lựa chọn được dự án tối ưu. 

Nghiên cứu vớt khả thi đua là việc trả toàn bộ những nhân tố đem tương quan cho tới dự án công trình vô phân tách, bao hàm những góc nhìn như tài chính, kỹ năng, pháp lí và lên plan nhằm xác lập kĩ năng thành công xuất sắc của dự án công trình.

Ở giai đoạn này phải khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi đua hoặc không? Có vững vững, có hiệu quả hoặc không?

Ở bước nghiên cứu này, nội dung nghiên cứu cũng tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đua nhưng sự so sánh ở mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn. 

Mọi khía cạnh nghiên cứu đều được coi xét ở trạng thái động, tức là có tính đến các yếu tố bất định có thể xảy đi ra theo đuổi từng nội dung nghiên cứu. 

Xem xét tính vững vững về hiệu quả của dự án vô điều kiện có sự tác động của các yếu tố bất định và đưa đi ra các biện pháp tác động đảm bảo cho tới dự án có hiệu trái ngược.

Xem thêm: Khám phá sảnh casino tại kubet – Trải nghiệm đẳng cấp dành cho người chơi

Nội dung

Nội dung nghiên cứu của giai đoạn này cũng tương tự như nội dung nghiên cứu ở giai đoạn tiền khả thi đua, gồm những vấn đề sau:

- Nghiên cứu các điều kiện kinh tế - xã hội có liên quan liêu đến sự hình thành và thực hiện của dự án đầu tư

- Nghiên cứu các vấn đề về thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ của dự án

- Nghiên cứu khía cạnh thuật của dự án

- Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản và nhân sự của dự án

- Phân tích khía cạnh tài chính của dự án

- Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án

Xem thêm: adviser là gì

Kết trái ngược nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu các nội dung này được cụ thể hóa vô báo cáo nghiên cứu khả thi đua. Theo qui chế quản lí đầu tư và xây dựng hiện ni, nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi đua gồm: phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

Nội dung thiết kế cơ sở của dự án phải thể hiện được giải pháp thiết kế chủ yếu, đảm bảo đủ điều kiện để xác định tổng mức vốn đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo đuổi, khái quát thuyết minh và các bản vẽ.

(Tài liệu tham lam khảo: Tổng quan liêu về dự án đầu tư và công tác lập dự án đầu tư, Trung tâm huấn luyện kể từ xa cách, Đại học tập Kinh tế Quốc dân. Investopedia)