feeder là gì

Thông dụng

Danh từ

Người mang đến ăn
Người ăn, thú vật ăn
a large feeder
người ăn khoẻ, thú vật ăn khoẻ; cây cần bón nhiều phân
(như) feeding-bottle
Yếm dãi
Sông con cái, sông nhánh
tàu con cái ( sản phẩm hải )
(ngành đàng sắt); (hàng không) nhánh đường nhỏ (dẫn cho tới tuyến đường chính)
(điện học) Fiđe, đàng chão ra
Bộ phận hỗ trợ vật liệu (ở máy)
(thể dục,thể thao) người chuyền bóng mang đến đồng group giảm bớt thực hiện bàn

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Cơ cấu cung cấp phôi, thành phần tiếp liệu, cơ cấu tổ chức đưagiấy in

Cơ khí & công trình

bộ cung cấp

Toán & tin cẩn

bộ hấp thụ giấy
ASF (automaticsheet feeder)
bộ hấp thụ giấy má tự động động
automatic sheet feeder (ASF)
bộ hấp thụ giấy má tự động động
feeder cable
cáp của cục hấp thụ giấy
sheet feeder
bộ hấp thụ giấy má rời
bộ tiếp dưỡng
dây cung cấp điện
đường chão ra
tuyến cung cấp liệu

Xây dựng

bộ tiếp liệu
bucket feeder
bộ tiếp liệu sử dụng gàu
compartment feeder
bộ tiếp liệu loại buồng
scoop feeder
bộ tiếp liệu loại gàu
shaking feeder
bộ tiếp liệu loại rung
valve feeder
bộ tiếp liệu loại van
cáp đầu ra

Điện tử & viễn thông

bộ cung cấp liệu
cáp tiếp sóng

Điện

dây dẫn sóng

Giải mến VN: Đường chão truyền sóng cao tần kể từ máy trừng trị vô tuyến hoặc máy thu cho tới ăngten. Dây dẫn năng lượng điện dùng làm phân phối năng lượng điện kể từ trung tâm phân phối chủ yếu cho tới những trung tâm phân phối phụ.

tuyến dây
negative feeder
tuyến chão âm
return feeder
tuyến chão trở về
trunk feeder
tuyến chão trục

Kỹ thuật cộng đồng

kênh cung cấp nước
người cung cấp
dây đi
dây tiếp sóng
open wire feeder
dây tiếp sóng hở
single feeder
dây tiếp sóng đơn
đường ra
feeder pillar
cột đàng ra
independent feeder
đường rời khỏi độc lập
fidơ
fiđơ

Giải mến VN: Đường chão truyền sóng cao tần kể từ máy trừng trị vô tuyến hoặc máy thu cho tới ăngten. Dây dẫn năng lượng điện dùng làm phân phối năng lượng điện kể từ trung tâm phân phối chủ yếu cho tới những trung tâm phân phối phụ.

Bạn đang xem: feeder là gì

Xem thêm: boots nghĩa là gì

aerial feeder
fiđơ ăng ten
dead-ended feeder
fiđơ ngõ cụt
distribution feeder
fiđơ phân nhánh
equalizing feeder
fiđơ thực hiện cân nặng bằng
feeder box
hộp fiđơ
feeder branch
khuỷu fiđơ
feeder compensation unit
bộ bù của fiđơ
feeder lead-in
đầu fiđơ vào
feeder pillar
trụ fiđơ
multiple feeder
fiđơ nhiều dây
open wire feeder
fiđơ chão hở
single feeder
fiđơ đơn
trunk feeder
fiđơ đàng trung chuyển
lộ
mạch nước
máy thực hiện đầy
máy hấp thụ đầy
máy ụp đầy
máy tiếp liệu
box-type feeder
máy tiếp liệu hình hộp
box-type feeder
máy tiếp liệu loại hộp
chain feeder
máy tiếp liệu loại xích
chute feeder
máy tiếp liệu hình máng
feeder flight
khay nâng máy tiếp liệu
feeder with rotating blades
máy tiếp liệu loại cánh quay
lock feeder
máy tiếp liệu loại máng
rotary table feeder
máy tiếp liệu loại bàn xoay
screw feeder
máy tiếp liệu loại vít
stationary feeder
máy tiếp liệu cố định
vibratory feeder
máy tiếp liệu loại rung
vibratory trough feeder
máy tiếp liệu loại máng rung
ống dẫn
sông con
sông nhánh
catcher-feeder
sông nhánh thu nước
rãnh dẫn sợi

Kinh tế

đường nhánh
đường nối
đường phụ
feeder line
tuyến đàng phụ
đường loại cấp
tàu nhỏ công-ten-nơ chuyến cụt , tàu cỡ nhỏ
tàu cung cấp dưỡng

tàu tuyến nhánh