fight off là gì

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

To defend against something

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

It depends on how it's used. "I'm fighting off a cold" (or "I'm trying đồ sộ fight off a cold") means I'm taking vitamins and doing everything I can đồ sộ try đồ sộ get rid of a cold.

If you've read or heard the phrase in a different context, tell bu and I'll try đồ sộ explain it in that context.

Câu vấn đáp được Review cao

@OldGeezer should I use article " a cold" and why is that?

Xem thêm: floater là gì

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

@Ahamedmusaf If you are shivering and you want đồ sộ be warmer then you are cold.
If your nose is runny and your throat is scratchy (you are slightly ill) then you have a cold.

Câu vấn đáp được Review cao

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cao khả năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không tính phí ✍️✨.

Đăng ký