figs nghĩa là gì

Bản dịch của "fig" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: figs nghĩa là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "fig" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "fig" nhập một câu

Fig. 7 illustrates the effect of the ring laser's rotation.

It is unusual in that its figs grow on or close lớn the tree trunk, termed cauliflory.

Xem thêm: participate là gì

It lives in fig trees and does not hunt for food, but waits until an unsuspecting traveler rests under the tree.

The main crops are olives, figs, plums, pomegranates, vegetables, grains, rice, and pistachios.

Fig. (3a) shows this procedure using a network composed of 8 nodes.

Xem thêm: heads up là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "fig":

fig

English

  • Al-Jama'a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya
  • Libyan Fighting Group
  • Libyan Islamic Fighting Group
  • Libyan Islamic Group