fill là gì

“Fill lên đường với giới kể từ in, out, up, with. Cùng IELTSITY tìm hiểu hiểu về ngữ nghĩa và cơ hội dùng bọn chúng vô nội dung bài viết này nhé!”

Bạn đang xem: fill là gì

Fill là một trong động từ, Tức là hoàn thiện, điền vô,  đổ, lấp đầy vào trong 1 không khí nhằm thực hiện mang đến nó tương đối đầy đủ hoặc tương đối đầy đủ rộng lớn. Nó thông thường được dùng với cùng một vật tư, hóa học lỏng hoặc vấn đề được tăng vào trong 1 không khí trống không nhằm điền vô nó.

– Fill  /fɪl/ (v): lấp lênh láng, thực hiện lênh láng, cướp diện tích

                 (n): lượng (chất lỏng, hóa học rắn)

E.g:  

 • She filled the glass with water. 

(Cô ấy sụp đổ nước vô ly.)

 • Can you fill the gas tank before we leave? 

(Bạn rất có thể sụp đổ lênh láng bình xăng trước lúc tất cả chúng ta lên đường không?)

 • The truck carried a fill of gravel for the construction project. 

(Chiếc xe vận tải chở một lượng sỏi nhằm người sử dụng mang đến dự án công trình kiến tạo.)

II. Fill lên đường với giới kể từ gì?

Giới từ Ví dụ
Fill in: điền vào thời gian trống không, thay cho thế – Please fill in the application sườn completely.

 (Vui lòng điền tương đối đầy đủ vấn đề vô đơn ĐK.)

– Can you fill in for u while I’m on vacation? 

(Bạn rất có thể thay cho thế vị trí tôi trong lúc tôi lên đường nghỉ ngơi không?)

Fill out: hoàn trở nên việc điền lênh láng một biểu kiểu mẫu hoặc một phiếu – He filled out the survey with his opinions. (Anh ấy hoàn thiện phiếu tham khảo với những chủ ý của tớ.)

– Please fill out this sườn and return it to lớn us by the over of the week. 

(Vui lòng điền tương đối đầy đủ vô biểu kiểu mẫu này và trả lại mang đến Cửa Hàng chúng tôi vô vào buổi tối cuối tuần.)

Fill with: điền lênh láng, lấp lênh láng vì thế một hóa học này đó – She filled the vase with flowers. 

(Cô ấy mang đến lênh láng hoa vào trong bình.)

– The swimming pool is filled with clean water. 

(Hồ tập bơi được sụp đổ lênh láng vì thế nước sạch sẽ.)

Fill up: lấp lênh láng cho tới cùng – He filled up the gas tank before starting the siêu xe. (Anh ấy sụp đổ lênh láng bình xăng trước lúc phát động xe pháo.)

– Don’t forget to lớn fill up the water bottle before we go on our hike. 

(Đừng quên lấp lênh láng chai nước khoáng nốc trước lúc tất cả chúng ta lên đường leo núi.)

Xem thêm: affiliation là gì

Fill in someone:

nhắc cho tới ai tê liệt, thông tin mang đến ai đó

– Can you fill u in on the details of the project? I wasn’t able to lớn attend the meeting. 

(Bạn rất có thể thông tin mang đến tôi về những cụ thể của dự án công trình không? Tôi ko nhập cuộc buổi họp được.)

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Fill”

 • Load: hấp thụ, đi vào (đồ vật), tương đối đầy đủ (thông tin)
  E.g: The truck was loaded with boxes of goods.
  (Chiếc xe vận tải đã và đang được đi vào những vỏ hộp sản phẩm & hàng hóa.)
 • Pack: gói gọn, quấn, lênh láng đủ
  E.g: We need to lớn pack all our belongings before moving to lớn a new house. (Chúng tao cần thiết gói gọn toàn bộ vật dụng trước lúc đem tới ngôi nhà mới mẻ.)
 • Stuff: nhồi, tương đối đầy đủ (đồ vật)
  E.g: She stuffed all her clothes into the suitcase.
  (Cô ấy tiếp tục nhồi toàn bộ ăn mặc quần áo của tớ vô vali.)
 • Brim: tương đối đầy đủ, tràn đầy
  E.g: The glass was brimming with water. (Cốc lênh láng nước.)
 • Pile: hóa học đụn, xếp ông xã lên nhau
  E.g: There was a pile of books on the desk.
  (Có một đụn sách bên trên bàn.)
 • Cram: dày đặc, nhồi nhét

E.g: She crammed her suitcase with as much as she could.
(Cô ấy nhồi vali của tớ với tương đối nhiều đồ đạc và vật dụng cỡ này cũng khá được.)

 • Satiate: thực hiện tương đối đầy đủ, thực hiện thỏa mãn

E.g: A good night’s sleep can satiate your tiredness.
(Một tối ngủ chất lượng tốt rất có thể thực hiện hạn chế mệt rũ rời và thỏa mãn nhu cầu nhu yếu nghỉ dưỡng của người sử dụng.)

IV. Một số trở nên ngữ thịnh hành với “Fill”

– Fill the bill: Phù phù hợp với mong ngóng hoặc yêu thương cầu

E.g: The new job really fills the bill in terms of the salary and benefits. (Công việc mới mẻ thực sự phù phù hợp với mong ngóng về nấc lương bổng và quyền lợi.)

– Fill to lớn the brim: Điền lênh láng cho tới cùng

E.g: The bartender filled the glass to the brim with beer. 

(Người đáp ứng rượu tiếp tục sụp đổ lênh láng ly bia cho tới nằm trong.)

Fill one’s shoes: Thay thế ai tê liệt vô một địa điểm hoặc công việc

E.g: It won’t be easy to lớn fill John’s shoes as the team leader. 

(Sẽ rất khó để thay thế thế John vô tầm quan trọng là ngôi nhà chỉ đạo group.)

– Filled with wonder: Đầy sự sửng sốt, kinh ngạc

E.g: The children were filled with wonder at the sight of the fireworks. (Những đứa trẻ em lênh láng sự quá bất ngờ khi phát hiện ra pháo bông.)

As she gazed up at the starry sky, she was filled with wonder and amazement at the vastness and beauty of the universe.
(Khi cô nhìn lên khung trời lênh láng sao, cô cảm nhận thấy quá bất ngờ và sửng sốt trước việc to lớn và xinh xắn của thiên hà.)

– Fill the air: Lan lan, tràn ngập ko gian

Xem thêm: priceless là gì

E.g: The smell of fresh baked bread filled the air. 

(Mùi của bánh mỳ mới mẻ nướng cực kỳ thơm nức và tràn ngập không khí.)
During the festival, the sound of music filled the air, creating a lively and festive atmosphere in the entire town.
(Trong liên hoan, âm thanh tràn ngập bầu không khí, tạo thành một khoảng không gian sôi sục và hoan hỉ vô toàn thị xã.)

Hy vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ chúng ta mạnh mẽ và tự tin rộng lớn với những bài bác tập luyện điền giới kể từ. Đừng quên lấy giấy tờ cây bút biên chép những kể từ vựng mới mẻ mà IELTSITY tiếp tục cung ứng cho chính mình nó rất có thể tiếp tục hữu mang đến chúng ta về phần IELTS writing sau này. Chúc chúng ta học tập bài bác sung sướng vẻ!