finger cross là gì

Huyền Trang nài kính kính chào khách hàng thính fake. Trong bài học kinh nghiệm trở nên ngữ English American Style thời điểm hôm nay, Shop chúng tôi nài đưa về khách hàng 3 trở nên ngữ mới mẻ nhập tê liệt đem kể từ Finger đanh vần là F-I-N-G-E-R tức là ngón tay. Anh chúng ta Don Benson của tất cả chúng ta nài phát âm trở nên ngữ loại nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ Sticky fingers”, “ Sticky fingers”.

Bạn đang xem: finger cross là gì

TEXT: ( TRANG): Stícky fingers mang trong mình một kể từ mới mẻ là Sticky tiến công vần la S-T-I-C-K-Y tức là bám vì như thế đem vật liệu nhựa hay 1 hóa học keo dán , tạo nên Lúc người tớ sờ nhập một chiếc gì thì dòng sản phẩm tê liệt bám chặt nhập ngón tay chúng ta. Vì thế người Mỹ sử dụng Sticky fingers nhằm chỉ nguội đem tính ăn cáp lặt vặt. Trong tỉ dụ tại đây, một cậu bé nhỏ thương hiệu Bobby đem tật xấu xí là hoặc lấy trộm tài chính thân phụ u đồng đội nhập căn nhà.

VOICE: ( DON): Bobby is a bright boy. It’s a shame he has sticky fingers. His parents have to lớn hide their small change and the other day he stole some old coins in his dad’s collection to lớn buy a tennis racket.

TEXT: ( TRANG): Bobby là kẻ như vậy nào? Bobby là một trong cậu bé nhỏ lanh lợi tuy nhiên điều không mong muốn là cậu tớ đem tính đánh cắp lặt vặt. Thầy u cậu tớ cần vệt chi phí lẻ cút điểm không giống, và hôm nọ cậu tớ đang được tiến công cắp vài ba đồng xu tiền cổ ẩn bên trong bộ thu thập của ông tía nhằm cút mua sắm một cây vợt tennis.

Có vài ba kể từ mới mẻ tuy nhiên tớ nên biết là: Bright tiến công vần là B-R-I-G-H-T tức là lanh lợi , Change tiến công vần là C-H-A-N-G-E tức là chi phí lẻ , và Collection tiến công vần là C-O-L-L-E-C-T-I-O-N tức là bộ thu thập. Và lúc này nài moì khách hàng nghe lại tỉ dụ này.

VOICE: ( DON): Bobby is a bright boy. It’s a shame he has sticky fingers. His parents have to lớn hide their small change and the other day he stole some old coins in his dad’s collection to lớn buy a tennis racket.

TEXT: (TRANG): Tiếp bám theo trên đây, đứa bạn tất cả chúng ta nài phát âm trở nên ngữ loại nhị.

VOICE: ( DON): The second idiom is “Keep your fingers crossed”, “ Keep your fingers crossed”.

TEXT: (TRANG): Keep your fingers crossed mang trong mình một kể từ mới mẻ là Crossed tiến công vần là C-R-O-S-S-E-D tức là bắt chéo cánh. Người Mỹ sử dụng trở nên ngữ Keep your fingers crossed , tức là bắt chéo cánh ngón tay Lúc chúng ta ham muốn caù may cho tới được điều chất lượng tốt lành lặn, như khách hàng nghe nhập tỉ dụ tại đây.

VOICE: ( DON): I keep my fingers crossed that my son gets admitted to lớn an ivy league school lượt thích Harvard or Yale. They take education seriously and my son needs the intellectual challenge they give students.

Xem thêm: rural area là gì

TEXT: ( TRANG): Câu này còn có nghĩa như sau: Tôi cầu may mắn là con cái tôi được trao nhập học tập bên trên một ngôi trường có tiếng như Harvard hoặc Yale. Các ngôi trường này quý trọng yếu tố dạy dỗ, và con cái tôi cần phải có những thách đánh đố về mặt mũi trí thức tuy nhiên những ngôi trường này yên cầu ở SV.

Có vài ba kể từ mới mẻ xứng đáng lưu ý là: Admitted tiến công vần là A-D-M-I-T-T-E-D tức là được tiếp nhận , ivy league tiến công vần là I-V-Y và L-E-A-G-U-E được dùng làm chỉ group ngôi trường ngớ ngẩn học tập tư cổ kính nhất và có tiếng nhất của Mỹ , và Challenge tiến công vần là C-H-A-L-L-E-N-G-E tức là một thách đánh đố . Và lúc này nài chào khách hàng nghe lại tỉ dụ này.

VOICE: ( DON): I keep my fingers crossed that my son gets admitted to lớn an ivy league school lượt thích Harvard or Yale. They take education seriously and my son needs the intellectual challenge they give students.

TEXT: ( TRANG): Thành ngữ loại tía tại đây cũng đều có kể từ Finger nhập tê liệt.

VOICE ( DON): The third idiom is “ At your fingertips”, “ At your fingertips”.

TEXT: ( TRANG): At your fingertips nghĩa đen giòn là “ ở đầu ngón tay của khách hàng “. Vì thế người Mỹ sử dụng trở nên ngữ này nhằm chỉ những gì nằm ở nhập tầm với của mình mà người ta hoàn toàn có thể tóm lấy Lúc sử dụng. Mời khách hàng nghe tỉ dụ sau đây:

VOICE: ( DON): Joe is a very neat man. Take a look at his workshop. All the tools he might need are arranged right at his fingertips. He doesn’t even have to lớn look when he picks up a hammer or a pair of pliers.

TEXT” ( TRANG): Câu này còn có nghĩa như sau: Anh Joe là một trong con cái người dân có loại tụ, ngăn nắp. quý khách hãy coi dòng sản phẩm xưởng điểm anh thao tác. Tất cả từng công cụ tuy nhiên anh nên dùng đều được bố trí tức thì nhập tầm với. Anh không cần thiết phải nom Lúc tóm lấy một chiếc búa hoặc một chiếc kìm.

Xem thêm: custom declaration là gì

Có vài ba kể từ mới mẻ xứng đáng lưu ý là: Neat tiến công vần là N-E-A-T tức là ngăn nắp , Tool tiến công vần là T-O-O-L tức là công cụ, và Pliers tiến công vần là P-L-I-E-R-S tức là dòng sản phẩm kìm. Và lúc này đứa bạn tất cả chúng ta nài phát âm lại tỉ dụ này.

VOICE: ( DON): Joe is a very neat man. Take a look at his workshop. All the tools he might need are arranged right at his fingertips. He doesn’t even have to lớn look when he picks up a hammer or a pair of pliers.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa vặn rồi đang được kết thúc đẩy bài học kinh nghiệm trở nên ngữ English American Style của Đài Tiếng Nói Hoa ky øhôm ni. Như vậy là tất cả chúng ta vừa vặn học tập được 3 trở nên ngữ mới mẻ. Một là Sticky fingers là đem tính đánh cắp lặt vặt, nhị là Keep your fingers crossed tức là bắt chéo cánh ngón tay lại nhằm cầu may mắn, và tía là At your fingertips tức là tức thì nhập tầm với . Huyền Trang nài kính kính chào khách hàng thính fake và nài hứa hẹn hội ngộ khách hàng nhập bài học kinh nghiệm tiếp nối.