first là gì

Bước cho tới nội dung

Tiếng Anh[sửa]

first

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɜːst/
Hoa Kỳ[ˈfɜːst]

Danh từ[sửa]

first /ˈfɜːst/

 1. Thứ nhất.

Thành ngữ[sửa]

 • at first hand: Trực tiếp.
 • at first sight:
  1. Từ thuở đầu, kể từ tầm nhìn thuở đầu.
   love at first sight — thương yêu kể từ buổi đầu gặp gỡ nhau
  2. Thoạt coi ((cũng) at first view).
 • at first view:
  1. Thoạt coi.
   at first view, the problem seems easy — thoạt coi yếu tố như nhằm giải quyết
 • at the first blush: Xem Blush
 • at the first go-off: Mới đầu.
 • to climb in first speed: Sang số 1.
 • to bởi something first thing: (Thông tục) Làm việc gì trước tiên.
 • to fall head first: Ngã lộn đầu xuống.

Phó từ[sửa]

first /ˈfɜːst/

Bạn đang xem: first là gì

Xem thêm: timeless là gì

 1. Trước tiên, trước không còn.
 2. Trước.
  must get this done first — nên thao tác này trước
 3. Đầu tiên, lần thứ nhất.
  where did you see him first? — lần thứ nhất anh gặp gỡ cậu ấy ở đâu?
 4. Đầu tiên; cần thiết nhất; cơ bạn dạng.
  first principles — phương pháp cơ bản
 5. Thà.
  he'd die first before betraying his cause — anh ấy thà bị tiêu diệt chứ không cần thể phản lại sự nghiệp của mình

Từ dẫn xuất[sửa]

 • firstly

Thành ngữ[sửa]

 • first and foremost: Thứ nhất và trước không còn.
 • first and last: Nói công cộng.
 • first come first served: Xem Come
 • first of all: Trước không còn.
 • first off: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Trước không còn.
 • first or last: Chẳng chóng thì chày.

Danh từ[sửa]

first /ˈfɜːst/

 1. Người trước tiên, người loại nhất; vật trước tiên, vật loại nhất.
  the first in arrive was Mr X — người cho tới trước tiên là ông X
 2. Ngày mùng một.
  the first of January — ngày mùng một mon Giêng
 3. Buổi đầu, khi đầu.
  at first — trước tiên, trước hết
  from the first — kể từ khi ban đầu
  from first lớn lasi — từ trên đầu cho tới cuối
 4. (Số nhiều) Hàng loại quan trọng (bơ, bột).
 5. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ; kỹ thuật) Số một (máy nổ...).

Thành ngữ[sửa]

 • the First: Ngày mồng một mon chín (mở đầu mùa săn bắn gà gô).

Tham khảo[sửa]

 • "first", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Tham khảo[sửa]

Tác giả

Bình luận